Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurien tutkimuksen tieteenaloja ovat Aasian tutkimus, Afrikan tutkimus, arkeologia, arabian kielen ja islamin tutkimus, eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus, folkloristiikka, kansatiede, kulttuuriperinnön tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Lähi-idän tutkimus, muinaisen Lähi-idän tutkimus, museologia, Pohjois-Amerikan tutkimus, Pohjoismaiden tutkimus, sukupuolentutkimus, uskontotiede sekä taidehistoria.

Alueisiin ja kulttuureihin liittyvien kielten tutkimus on esitelty omalla sivullaan.

Tieteenaloihin liittyvä opetus on järjestetty kandi- ja maisteriohjelmiin sekä erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Laajemmilla ohjelmilla pystytään tukemaan monitieteellistä ajattelua sekä tukemaan uusia tutkimuksellisia avauksia.