Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen aloja ovat alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, kulttuuriperinnön tutkimus, museologia, sukupuolentutkimus, uskontotiede sekä taidehistoria. Alueisiin ja kulttuureihin liittyvien kielten tutkimus on esitelty kielten tutkimuksen sivulla.