Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurien tutkimuksen tieteenaloja ovat arkeologia, arabian kielen ja islamin tutkimus, eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus, folkloristiikka, kansatiede, kulttuuriperinnön tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Lähi-idän tutkimus, muinaisen Lähi-idän tutkimus, museologia, Pohjois-Amerikan tutkimus, Pohjoismaiden tutkimus, sukupuolentutkimus, uskontotiede sekä taidehistoria.

Tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden tutkimus
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimus
  • käsitetutkimus
  • alue- ja kulttuurintutkimus
  • antiikintutkimus ja klassillinen filologia
  • globaali historia
  • uskontotiede

Alueisiin ja kulttuureihin liittyvien kielten tutkimus on esitelty omalla sivullaan.

Tieteenaloihin liittyvä opetus on järjestetty kandi- ja maisteriohjelmiin sekä erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Laajemmilla ohjelmilla pystytään tukemaan monitieteellistä ajattelua sekä tukemaan uusia tutkimuksellisia avauksia.