Kulttuurien saralla tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden tutkimus
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimus
  • käsitetutkimus
  • alue- ja kulttuurintutkimus
  • antiikintutkimus ja klassillinen filologia
  • globaali historia
  • uskontotiede.

Tieteenaloihin liittyvä opetus on järjestetty kandi- ja maisteriohjelmiin sekä erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Laajemmilla ohjelmilla pystytään tukemaan monitieteellistä ajattelua sekä tukemaan uusia tutkimuksellisia avauksia.