Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee poikkitieteisesti kaikkia niitä menneisyydestä säilyneitä jälkiä, jotka tietty yhteisö tai ihmisryhmä katsoo arvokkaiksi eli suojelemista vaativiksi. Kulttuuriperintö on jotain sellaista, joka on merkityksellistä nykyhetkelle. Siksi tutkimustyössä ei tarkastella menneisyyttä sinänsä, kuten vaikkapa arkeologiassa, historiankirjoituksessa tai taidehistoriassa. Sitä vastoin kulttuuriperinnön tutkimus kertoo meistä nykyihmisistä. Keskeisiin tieteenalan käsitteisiin kuuluvat muun muassa autenttisuus, muisti, suojelu ja turismi.