Kirjaston vuosi kuvina

Kirjaston vuosi lyhyesti Jussi Männistön ottamissa valokuvissa.

Kirjaston juhlavuoden ja podcastin tunnuskuvat on suunnitellut Emma Niemi.
Kirjaston juhlavuosi

Kaisa-talo täytti syyskuussa 10 vuotta. Kirjasto viettää juhlavuottaan lukuvuonna 2022-2023 ja kutsui yliopistoyhteisöä ja muita asiakkaitaan juhlimaan kanssaan – tiedon voimalla. 

Juhlaseminaari

Marraskuussa kirjaston juhlaseminaarissa pohdittiin yliopistoyhteisön muuttuvia oppimisympäristöjä Kaisa-talossa. Tervetuliaissanat lausui rehtori Sari Lindblom ja tilaisuuden pääpuhujana oli kirjastonjohtaja Jeremy Upton Edinburghin yliopistosta.  
 

Kirjasto - tiedeyhteisön kumppani

Professori h.c. Kaisa Sinikara, joka toimi Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana 2010-2013, on viime vuodet paneutunut historiantutkimukseen. Työn tuloksena syntyi historiateos Tiedeyhteisön kumppanina. Laitoskirjastoista Helsingin yliopiston kirjastoksi 1828–2012 valottaa Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehitystä professorijohtoisista laitosten käsikirjastoista yhdeksi Helsingin yliopiston kirjastoksi.

 

Uusi tiedepodcast Avoimella otteella

Avoimella otteella on Helsingin yliopiston kirjaston podcast, jossa avoimia julkaisukanavia hyödyntävät yliopistolaiset kertovat oman opetus- tai tutkimustyönsä näkökulmasta mikä avoimemmassa tieteessä on olennaista. Podcastia toimittaa tietoasiantuntija Aleksi Peura.
 
Avoimella otteella -podcastin ensimmäinen kausi käynnistyi #tiedonvoimalla osana kirjaston juhlavuotta syyskuussa 2022. Podcast jatkuu toiselle kaudelle keväällä 2023. 
 

Uusi ylikirjastonhoitaja

FL Minna Niemi-Grundström aloitti Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana elokuussa 2022. Ylikirjastonhoitajana Minna Niemi-Grundström näkee vahvan asiakasymmärryksen ja uudenlaisten yhteistyömuotojen ja kumppanuuksien rakentamisen varmistavan, että kirjasto kykenee jatkossakin tuottamaan tarkoituksenmukaisia palveluja monitieteisen yliopiston tarpeisiin. 

Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamat palvelut ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja kirjastoa voi hyvällä syyllä pitää edelläkävijänä tieteellisten kirjastopalveluiden uudistajana. 

Minnan edeltäjä, ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, ehti toimia Helsingin yliopiston kirjaston johtajana yhdeksän vuoden ajan ennen siirtymistään Kansalliskirjaston johtajaksi kesäkuussa 2022.

Avoin tiede erinomaisella tasolla

Kansallisen avoimen tieteen (AVOTT) seurantakyselyn tulokset 2022 julkaistiin lokakuun lopussa. Tulosten perusteella Helsingin yliopistossa avoimen tieteen edistäminen on erittäin hyvällä tasolla. Avoimien julkaisujen sekä tutkimusaineistojen ja infrastruktuurien osalta edistäminen on yliopistossa parhaalla eli erinomaisella tasolla. Kehitettävää löytyy edelleen etenkin avoimesta oppimisesta ja oppimiskäytännöistä.

Avointa tiedettä ilmaston ja Itämeren hyväksi

Kansainvälisen Open Access -viikon teemana on vuonna 2022 "Open for Climate Justice". Helsingin yliopistossa Avoimen tieteen viikon teemana oli Itämeri. Tiedekulmassa Avoimen tieteen iltapäivän monitieteinen paneeli ruoti avoimen tieteen merkitystä ilmastotietoisuuden kasvattajana. Kirjasto julkaisi viikon kunniaksi Itämeri-teemaisen kokoelman Helkassa.

Yliopiston avoimen tieteen palkinnon saivat HiLIFE ja Tieteen termipankki.
 

Teemakokoelmat – mahdollisuus syventyä ajankohtaisiin aiheisiin

Teemakokoelmat ovat kirjaston asiantuntijoiden kuratoimia kokonaisuuksia, joista löytyy kirjaston hankkimia kirjoja, lehtiä ja muita tiedonlähteitä koottuna erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärille. 

Teemakokoelmat löydät aina helposti Helkan etusivun ylävalikosta.

Kirjaston asiantuntijat tavattavissa kampuksilla

Avoimen tieteen viikolla kirjaston asiantuntijat olivat tavattavissa Open Access -kahviloissa yliopiston eri kampuksilla. Yliopistolaisten oli mahdollista tulla nauttimaan kuppi kahvia tai teetä ja keskustella avoimen tieteen asiantuntijoiden kanssa avoimesta julkaisemisesta, luotettavien julkaisukanavien valinnasta tai esimerkiksi datanhallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Säännölliset Kirjasto kylässä -vierailut tekevät kirjaston palveluvalikoimaa tutuks myösi muissa yliopistokiinteistöissä eli siellä, missä tutkijat, opettajat ja opiskelijat arjessaan liikkuvat. Kirjasto räätälöi näitä vierailuja tilanteen ja kyläilypaikan toiveiden mukaan.

Asiakaskyselyssä yhä useampi antoi kirjastolle täyden kympin

Helsingin yliopiston kirjaston asiakkaat vastasivat laajaan kyselyyn marraskuussa 2022. Kokonaistyytyväisyys kirjaston palveluihin oli erittäin korkea: Yhä useampi arvioi kirjaston täyden kympin arvoiseksi.

Kirjaston asiakkaiden odotuksia ja toiveita tarkasteltiin niin digitaalisten kirjastopalvelujen kuin yliopistokampuksilla oppimisympäristöissä tarjolla olevien palvelujen näkökulmasta. Tutkijoiden odotuksia ja toiveita käsiteltiin erikseen.

Kirjasto Vastuullisuusryhmän silmälasien läpi

Vuonna 2022 kirjastoon perustettiin Vastuullisuusryhmä. Ryhmän tehtänä on tarkastella kirjaston toimintoja ja niiden kehitystä erityisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Ryhmä kehittää myös kirjaston vastuullisuusraportointia.

Ensimmäisinä teemoina ryhmällä on Turvallisemman tilan periaatteiden luominen kirjaston tiloihin ja tapahtumiin ja kirjaston palvelujen saavutettavuuden arviointi osana yliopiston saavutettavuusarviointia.

Yhdenvertaisuus yhteisössä rakentuu psykologiselle turvallisuudelle

Yliopiston kaltaisen moninaisen yhteisön haasteena on se kuinka voimme edistää kaikkien ihmisten kokemaa yhteenkuuluvuutta ja psykologista turvallisuutta. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta aihetta käsiteltiin kesäkuussa 2022 Pride-viikon tilaisuudessa, jossa etsittiin yhdessä keinoja, joilla erilaisissa kohtaamisissa voimme luoda yhteenkuuluvuutta edistäviä tiloja ja toimintatapoja, joissa jokainen tuntee itsensä ja olonsa turvalliseksi sekä osaksi yliopistoyhteisöä

Pride-kuukauden aikana kirjasto nosti jokavuotiseen tapaan esille sateenkaarevaa kirjallisuutta.