Kirjasto kuuntelee myös verkossa

Kirjaston laajat elektroniset kokoelmat ovat yliopistolaisten käytössä missä ja milloin vain, ja myös asiakaspalvelu on yhä useammin digitaalista. Kirjastoon saa yhteyden niin chatissa, somessa kuin sähköpostillakin. Asiakaskyselyn tuloksia avaavan sarjan toinen osa keskittyy kirjaston verkossa tarjoamiin palveluihin.

Kirjaston verkossa tarjoamat palvelut olivat kyselyyn vastanneille asiakkaille tärkeitä. Koronavuosina sähköisen asioinnin ja erityisesti e-aineistojen merkitys korostui entisestään.  

Kyselyn vastaajat toivoivat e-aineistoista helppokäyttöisempiä. Kirjasto hankkii e-aineistoja eri kustantajilta ja palveluntarjoajilta, joiden alustat ovat käytettävyydeltään erilaisia. Kirjasto neuvoo eri käyttöliittymiin liittyvissä kysymyksissä ja välittää asiakkailta saamansa palautteen palveluntarjoajille. 

"Voin suositella kaikille yliopisto-opiskelijoille Helkan palveluita" 

Kyselyyn vastanneet asiakkaat käyttivät Helkaa pääasiallisena opiskeluun liittyvänä tiedonhaun välineenä, ja kokivat Helkan käytettävyyden parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Asiakkaat toivoivat vastauksissa parannuksia kirjaston kokoelmien käytettävyyteen sekä Helkan hakutoimintoihin. 

Helkan kehittämisestä vastaa työryhmä, joka seuraa aktiivisesti käyttäjäpalautetta ja järjestelmätoimittajan tekemiä uudistuksia ja korjauksia, ja ottaa uusia ominaisuuksia käyttöön tarpeen mukaan. Käyttöliittymän kehittäminen on jatkuva prosessi, jolla edistetään sekä painetun että digitaalisen aineiston käytettävyyttä. Työn alla on parannuksia sekä perinteisen että tarkennetun haun toiminnallisuuksiin ja aineistojen sijaintitietojen ymmärrettävyyteen. 

Kirjastolta on kovasti toivottu, että digitaalinen kirjastokortti olisi saatavilla Helkan käyttöliittymän yhteydestä. Tämä toive on kuultu ja on Helkan kehitysputkessa. Tällä hetkellä mobiilikirjastokortti toimii Opiskelu-palvelussa.

Yksi tämän vuoden kehityskohteita on myös Helkan saavutettavuus. Digitaalisen saavutettavuuden varmistaminen ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen ovat keskeinen osa yliopiston saavutettavuustyötä.  

 

“En edes tiennyt, että kirjastolla chat-palvelu!" 

Asiakkaat voivat olla kirjastoon yhteydessä monen eri kanavan kautta. Asiakaskyselyn vastauksissa nousi esiin verkossa asioinnin tärkeys. Yleisin vastaajien yhteydenottokanava verkossa oli sähköposti. Vastaajat kokivat myös pääosin asiakaspalvelun verkossa nopeimmaksi tavaksi hoitaa kirjastoon liittyviä asioita.  

Osa vastaajista koki hankalaksi löytää kirjaston eri palvelukanavat. Kirjaston verkkosivuilla oleva chat ei ollut osalle vastaajista tuttu. Chatin näkyvyyden parantamiseksi palvelu lisätään kevään aikana Helkan käyttöliittymään. Myös WhatsAppin laajempaa käyttöä yhteydenottokanavana tutkitaan. 

“Käytän verkkopalveluja vain jos pakko”

Vaikka asiakkaat kokevat sähköisen asioinnin ja e-kokoelmat tärkeäksi kirjastopalveluksi, suurin osa vastaajista oli asioinut myös kirjaston palvelutiskillä. Vastauksissa kirjaston asiakkaat toivat esiin, että he arvostavat kirjaston tilaa oppimisympäristönä. Kirjasto on edelleen myös paikallispalveluja tarjoava fyysinen paikka, jonne asiakkaat tulevat keskittymään ja viettämään aikaa. Kirjaston oppimistiloihin ovat kaikki tervetulleita.

Juttusarjan seuraavassa osassa pureudumme tarkemmin fyysisiin oppimisen tiloihin ja palveluihin kirjaston toimipaikoissa. 

Palautetta kirjastolle

Voit antaa kirjastolle palautetta palveluista tai välittää toiveitasi milloin tahansa palautelomakkeella.Kirjaston asiantuntijat tavoitat myös sähköpostilla, puhelimitse ja kirjaston verkkosivuilta löytyvällä chatillä.