Uusi ylikirjastonhoitaja vie Helsingin yliopiston kirjaston tiiviiseen vuoropuheluun yliopistoyhteisössä

FL Minna Niemi-Grundström aloitti Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana elokuussa 2022.

Ennen siirtymistä Helsingin yliopistoon Minna työskenteli erikoistutkijana Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa vuodesta 2019. Aiemmin työurallaan hän on toiminut myös mm. kirjaston toimintamalliuudistuksen osa-aikaisena projektipäällikkönä Turun yliopiston kirjastossa (2020-2022), Tampereen yliopiston kirjastonjohtajana (2013-2018) ja Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston johtajana (2011-2013).

Sitä ennen Minna ehti toimia yli kymmenen vuoden ajan tiedonhallinnan, laadunhallinnan ja operatiivisen toiminnan kehittämis- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssa (2000-2011). Lisäksi Minna on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kirjasto- ja informaatioalaa kansallisissa ja kansainvälisissä ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä.Asiakasymmärrys ja uudet kumppanuudet siivittävät yliopistokirjastoa tulevaan

 

Kirjaston rooliin kohdistuu jatkuvasti uudenlaisia odotuksia toimintaympäristön muuttuessa.

- Kirjastolla on pitkät perinteet digitaalisten palvelujen tarjoajana ja nyt pandemia-ajan kokemusten myötä on nähtävissä, että myös sosiaalisen aspektin ja yhteisöllisyyden merkitys niin palvelukehityksessä kuin itse palveluissakin kasvaa, sanoo Minna Niemi-Grundström.- Yliopistokirjastoissa olemme mukana uudistamassa tiedejulkaisemisen toimintamalleja, edistämässä tutkimustoiminnan avoimuutta ja kehittämässä opiskelijoiden ja tutkijoiden valmiuksia ottaa haltuun uudenlaisia työskentelytapoja. Uudet teknologiat, toimintatavat ja palvelukonseptit edellyttävät uudistumista ja uuden oppimista myös kirjaston sisällä, Minna lisää.Ylikirjastonhoitajana Minna Niemi-Grundström näkee vahvan asiakasymmärryksen ja uudenlaisten yhteistyömuotojen ja kumppanuuksien rakentamisen varmistavan, että kirjasto kykenee jatkossakin tuottamaan tarkoituksenmukaisia palveluja monitieteisen yliopiston tarpeisiin. Kirjasto edistää tieteenalojen ja koko yliopistoyhteisön välistä vuoropuhelua ja parantaa osaltaan niitä edellytyksiä, joilla yliopisto vahvistaa asemaansa kansainvälisesti arvostettuna sivistysyliopistona.- Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamat palvelut ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja kirjastoa voi hyvällä syyllä pitää edelläkävijänä tieteellisten kirjastopalveluiden uudistajana. Kirjaston henkilöstön asiantuntemus, kehittämiskyvykkyys ja uudistusmyönteinen asenne ovat mahdollistaneet kirjaston palveluvalikoiman laajentamisen samalla, kun on huolehdittu ydintoiminnasta kuten laajasta tietoaineistotarjonnasta ja monikanavaisen asiakaspalvelun jatkuvuudesta
, summaa Minna.