"Kirjastot best" – Yhä useampi asiakkaista antaa kirjastolle täyden kympin

Helsingin yliopiston kirjaston asiakkaat vastasivat laajaan kyselyyn marraskuussa 2022. Kokonaistyytyväisyys kirjaston palveluihin oli erittäin korkea: Yhä useampi arvioi kirjaston täyden kympin arvoiseksi. Kirjaston asiakkaiden odotuksia ja toiveita avataan juttusarjassa alkuvuodesta 2023.

Kysely oli nykymuodossaan kolmas ja vastattavissa 20.-28.11.2022. Kirjasto sai kyselyyn 512 vastausta, mikä oli hieman vähemmän kuin aiempina vuosina (586 vuonna 2020 ja 598 vuonna 2018). Valtaosa vastauksista tuli jälleen kandidaatin- ja maisterivaiheen opiskelijoita. Tutkijoita, mukaan lukien jatko-opiskelijat, oli viidennes vastaajista. 

”Teillä on oikea asenne! Onneksi olkoon ja kiitos.”

Kyselyssä asiakkaat arvioivat kirjaston palveluiden toimivuutta ja tärkeyttä itselleen. Vastauksia vertaamalla saadaan selville, miten hyvin kirjasto on onnistunut vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Tyytyväisyys kirjaston palveluihin oli parantunut, sillä ero palveluiden tärkeyden ja koetun toimivuuden välillä oli kaventunut vuoden 2020 kyselyyn verrattuna. 

Kyselyn kysymyksistä osa kohdentui vastaajan valitseman taustaryhmän perusteella. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan kirjastoa oppimisympäristönä ja tutkijoilta pyydettiin arvioita kirjaston tarjoamista tutkimuksen tuen palveluista.  

”Kirjaston palvelut ovat mielestäni erinomaiset ja erittäin tärkeät tutkijoille ja opiskelijoille. Ilman kirjaston palveluita olisi miltei mahdotonta tehdä tutkimusta. Kirjasto tarjoaa tutkimusaineistoa, tutkimusvälineitä ja ohjeistaa niiden löytämisessä ja käytössä.” 

”Mainio kirjasto! Jatkakaa hyvää työtä!”

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0-10 miten todennäköisesti suosittelisi kirjaston palveluja. Yhä useampi vastaaja arvioi kirjaston täyden kympin arvoiseksi. Tuloksista voidaan laskea ns. suositteluindeksi, joka vuonna oli 58,5 (47,7 vuonna 2020 ja 55,1 vuonna 2018).  

Kirjasto saa asiakkailtaan jatkuvasti arvokasta palautetta palveluistaan. Asiakaskyselyn tuloksia ja palautteita hyödynnetään, kun kirjasto kehittää palvelujaan edelleen.  

 

Haluamme kirjastossa kiittää jokaista vastaajaa arvokkaasta palautteesta ja kehittämisehdotuksista! 

Alkuvuoden aikana avaamme lyhyessä juttusarjassa asiakkaidemme odotuksia ja toiveita niin verkossa tarjolla olevista palveluista kuin oppimisympäristöistä ja palveluista kirjaston toimipaikoissa. Tutkijakunnan odotuksia ja toiveita käsitellään sarjan viimeisessä osassa maaliskuussa.

Väliotsikot ja kursivoidut lainaukset ovat kirjaston asiakaskyselyn avovastauksista marraskuulta 2022.

Palautetta kirjastolle

Voit antaa kirjastolle palautetta palveluista tai välittää toiveitasi milloin tahansa palautelomakkeella.Kirjaston asiantuntijat tavoitat myös sähköpostilla, puhelimitse ja kirjaston verkkosivuilta löytyvällä chatillä.