Tutkijan kirjasto

Kirjasto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkijoille ja tutkimusryhmille monipuolisten aineistojen lisäksi tukea ja neuvontaa avoimeen julkaisemiseen, tutkimusdatan hallintaan, tutkimuksen näkyvyyden parantamiseen ja julkaisumetriikkaan.

Avoin tiede

Julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Helsingin yliopistossa avoimen tieteen edistäminen on yksi strategisista painopisteistä, jota myös kirjasto palveluillaan tukee.

Think Open -blogi

Blogi tarjoaa ajankohtaista tietoa Helsingin yliopiston digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimesta tieteestä. Katsausartikkelit, haastattelut ja puheenvuorot syventävät avoimesta tieteestä ja tutkimuspalveluista käytävää keskustelua eri näkökulmista.

RSS Feed

No results.

Julkaisutiedot ja avoimet tutkimusjulkaisut

Helsingin yliopiston tutkijoiden tutkimustoimintaa koskevat tiedot löytyvät tutkimusportaalista. Avoimet tutkimusjulkaisut on tallennettu julkaisuarkistoon, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.

Tieteenalaoppaat

Kirjaston tieteenalaoppaat esittelevät aihealuetta tuntevien kirjaston asiantuntijoiden valitsemia keskeisiä tietokantoja ja muita tiedonlähteitä.