Ainutkertainen opiskeluympäristö – "Annan kympin kun taukojumppanurkka toteutuu!"

Kirjaston asiakkaat arvostavat kirjaston tilaa oppimisympäristönä. Kirjasto on tärkeä paikka, jonne erityisesti yliopiston opiskelijat tulevat keskittymään ja viettämään aikaa. Asiakaskyselyn tuloksia avaavan sarjan kolmas osa keskittyy palveluihin kirjaston toimipaikoissa.

”Henkilöstö on osaavaa ja ystävällistä, kiitos paljon!”

Vaikka asiakkaat kokevat sähköisen asioinnin ja e-kokoelmat tärkeäksi kirjastopalveluksi, suurin osa vastaajista asioi edelleen myös kirjaston palvelutiskillä ja lainaa painettua aineistoa.

Palvelu kirjaston tiskillä saa asiakkailta pääosin paljon kiitosta. Osaa vastaajista ihmetytti asiakaspalvelun puuttuminen keskellä päivää kampuskirjastoissa. Kampuskirjastojen palvelutiskeillä siirryttiin kutsukäytäntöön vuonna 2022, mikä tarkoittaa että henkilökunta ei päivystä tiskillä koko palveluaikaa klo 10-17, vaan saapuu paikalle kutsusta. Kirjastolla on Viikin kampuksella yhteinen palvelupiste Helsingin kaupunginkirjaston ja yliopiston tilapalvelujen kanssa, jolloin apua saa palvelupisteen muilta toimijoilta, jos kampuskirjaston asiakaspalvelu on kiinni.

”Aakkostus menee hyllyissä sekavasti”

Erityisesti Kaisa-talossa asiakkaat toivovat saavansa enemmän apua kirjojen paikantamiseen hyllystä. Kirjojen hyllyjärjestys vaikuttaa asiakkaista satunnaiselta ja epäloogiselta.

Kirjan tarkka sijaintitieto löytyy Helka-tietokannasta. Sijaintitiedon viimeinen sana kertoo minkä mukaan kirja on järjestetty hyllyyn (tekijä vai kirjan nimi). Sijaintitiedon yhteydessä on myös karttalinkki, josta sijainnin voi tarkistaa yksittäisen hyllyn tai hyllyalueen tarkkuudella.

“Tilaa etäopintoihin tai ryhmätöihin ei ole riittävästi”

Kirjasto oppimisympäristönä koetaan varsin tärkeäksi. Kirjaston tiloissa viihdytään pääosin hyvin ja Kaisa-talon olemassaolon mainittiin jopa parantaneen oppimistuloksia ja vauhdittaneen valmistumista.

Opiskelutavat ja –metodit ovat kuitenkin yliopistolla muuttuneet viime vuosina ja se näkyy myös kyselyn vastauksissa. Kirjastoon muun muassa toivotaan lisää erityisesti etäopintoihin soveltuvaa tilaa.   

Kirjasto on mukana yliopiston laajuisessa Oppimisen tilat -projektissa, jonka yhteydessä Oppimiskeskus Aleksandrian tiloja uudistetaan lähivuosina. Kirjasto tarkistaa tämän kevään aikana sekä vuorovaikutteisia että itseopiskeluun soveltuvia tilojaan, ja muovaa niitä mahdollisuuksien mukaan paremmin asiakkaiden muuttuneita tarpeita vastaaviksi.

”Sunnuntain aukiolo sekä riittävän myöhäinen aukiolo viikolla on elintärkeää”

Asiakkaat esittävät perinteisesti paljon toiveita aukioloaikoihin liittyen, niin tälläkin kertaa. Mahdollisimman laajoja aukioloaikoja pidettiin tärkeänä muun muassa siksi, että myös kokopäivätyössä käyvät voivat hyötyä kirjaston opiskelutiloista.

Kirjaston aukioloajat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, ja päätös aukioloajoista tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Kirjasto päättää aukioloajoista yhteistyössä Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelujen kanssa. Aukioloaikoihin liittyvät palautteet ja toiveet huomioidaan päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan.

Viime vuosina sekä Meilahden että Viikin kampuskirjastoissa on laajennettu aukioloaikoja arkisin. Viikonloppuihin on saatu vahvistusta, kun Kaisa-talon lisäksi myös Viikin kampuskirjasto on avoinna lauantaisin. Lisäksi Kaisa-talon sunnuntaiaukioloajat on saatu vakiinnutettua kevät- ja syyslukukausien vilkkaimpiin ajanjaksoihin.

Juttusarjan viimeisessä osassa tarkastellaan tutkimusyhteisöä kirjaston tuottamien palvelujen käyttäjinä: Mitä tutkijat arvostavat ja toivovat kirjastolta? 

Palautetta kirjastolle

Voit antaa kirjastolle palautetta palveluista tai välittää toiveitasi milloin tahansa palautelomakkeella.Kirjaston asiantuntijat tavoitat myös sähköpostilla, puhelimitse ja kirjaston verkkosivuilta löytyvällä chatillä.