Palvelut maahan muuttaneille

Helsingin yliopisto tarjoaa maahan muuttaneille koulutus- ja uraohjausta, neuvontaa ja koulutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden mahdollisuuksia päästä korkeakouluopintoihin tai pätevöitymään omalle alalleen ja rakentamaan työuraa Suomessa.
Talent Boost -ohjelma

Maahan muuttaneille suunnattujen palveluiden kehittäminen on osa kansallista Talent Boost- ohjelmaa, jolla edistetään kansainvälisten osaajien houkuttelua, maahanmuuttoa ja Suomeen juurtumista sekä parannetaan Suomessa ja olevien kansainvälisten osaajien työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Talent boost toiminnan tavoitteet Helsingin yliopistossa:

  • Kansainvälisten osaajien erityisesti tutkinto-opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden työllistymisen ja verkostoitumisen edistäminen
  • Kansainvälisten osaajien ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen
  • Kansainvälisten osaajien osallisuuden ja integroitumisen parantaminen
  • Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen selkiyttäminen
  • Yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen kansainvälisten osaajien asemasta ja tarpeista sekä yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja avoimuudesta
SIMHE-palvelut

Helsingin yliopiston Supporting Immigrants in Higher Education -palvelut (SIMHE) tarjoaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta suomalaisessa korkeakoulussa tai haluavat tukea urasuunnitteluun. Neuvomme sinua korkeakoulutukseen hakeutumisessa, opintojesi jatkamisessa tai täydentämisessä. Autamme sinua hahmottamaan mahdollisuuksiasi suomalaisessa työelämässä. Voit varata aikaa yksilölliseen koulutus- tai uraohjaukseen ja osallistua muuhun toimintaamme.

AKVA -valmentava koulutus korkeakouluopintoihin

AKVA -koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja rakentaa työuraa Suomessa. Koulutus vahvistaa akateemisia valmiuksia, suomen kielen taitoa ja antaa mahdollisuuden tutustua oman alan opintoihin.

AKVA -koulutuksessa opiskelija saa henkilökohtaista koulutus- ja uraohjausta. Suomen kieli harjaantuu kaikissa opintokokonaisuukissa. Vaadittu kielitaitotaso on B1 eli YKI 3. Koulutus on maksuton.

  • AKVA-koulutus on alkanut elokuussa 2023 ja päättyy kesäkuussa 2024. Hakuaika näihin opintoihin on päättynyt, eikä opintoihin voi enää hakea. 
  • Seuraavasta mahdollisesta toteuksesta päivitetään tietoa tälle sivulle. 

AKVA-koulutusta koordinoi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy.

Suomen kielen opiskelu

Voit opiskella suomen kieltä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston suomen kielen kursseilla. Nämä kurssit ovat kaikille avoimia, joten sinun ei tarvitse olla yliopiston opiskelija, jotta voit osallistua niille. Kursseja toteutetaan verkko-opetuksena ja lähiopetuksena. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa suomen kielen perus- ja keskitason kursseja (A1.1–B2.1). Avoimen yliopiston kurssit ovat maksullisia.

Helsingin yliopisto on mukana Kielibuusti-hankkeessa, jossa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta. Hankkeessa on kehitetty mm. verkkoportaali suomen ja ruotsin kielen opiskelua tukemaan ja tietolähteeksi niin kielen oppijoille, suomen ja ruotsin opettajille kuin kansainvälisten osaajien kanssa työskenteleville työnantajille ja uraohjaajille.

Täydentävät ja pätevöittävät opinnot

Helsingin yliopisto tarjoaa erilaisia täydentäviä ja pätevöittäviä opintoja ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Mikäli olet pätevöitynyt ulkomailla ammattiin, joka on Suomessa säännelty eli jos siihen vaaditaan lain perusteella Suomessa tietty koulutus, tutkinto tai ammatiharjoitntamisoikeus, tarvitset todennäköisesti viranomaisen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta työskennelläksesi tai opiskellaksesi Suomessa.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta löytyy Opetushallituksen, Valviran ja Ruokaviraston verkkosivuilta. 

Lisätietoa muualla kuin Suomessa opettajan tutkinnon suorittaneelle tunnustamis- tai rinnastuspäätöksen saaneelle löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta

Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot 

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen.

Erillisten rinnastamispäätöksen mukaisten opettajan kelpoisuusopintojen haussa voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja.

Lue lisää opinnoista ja opintoihin hakemisesta kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta

Tutustu vuosina 2021–2022 toteutetun Pätevänä töihin- hankkeen taustoihin ja kokemuksiin.

Tiedustelut: siltavuori-student@helsinki.fi  ja simhe@helsinki.fi.

Opettajan kelpoisuuskoe

Mikäli sinulla on Opetushallituksen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta, jossa lisävaatimuksena edellytetään sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista ja olet kiinnostunut opettajan kelpoisuuskokeen suorittamisesta, sinun tulee olla yhteydessä yliopistoon.

Lisätietoa opettajan kelpoisuuskokeen suorittamisesta Helsingin yliopistossa löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Eläinlääkäriksi laillistuminen

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoa laillistumiskuulusteluista Helsingin yliopistossa löytyy eläinlääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Muita opiskelumahdollisuuksia

Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman kursseja eri tieteenaloilta, jotka ovat avoinna kaikille. Kursseja alkaa ympäri vuoden. Nämä kurssit ovat maksullisia.

Erityisesti tutustumista varten on olemassa tutustumiskursseja, jotka ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voit tutustua yliopisto-opintoihin ja sinua kiinnostavan tieteenalan opiskeluun. Opetus toteutetaan verkossa, jolloin opiskeluun voi osallistua joustavasti. 

Katso mitä tutustumiskursseja  on tarjolla.

Websovelluskehityksen MOOC-kurssi 

Tarjolla on Full Stack open -kurssi, jonka voi suorittaa eri laajuisena. Kurssin suorittamiseen sisältyy haastattelulupaus – suorittamalla kurssin kokonaisuudessaan ja siihen liittyvän 10 op:n laajuisen harjoitustyön, pääset yhteistyökumppanien työhaastatteluun. Lisätietoja haastattelulupauksesta sekä itse kurssista kurssin omilta sivuilta.

Sinua voisi kiinnostaa myös