Täydennä tutkintoasi erillisillä opinnoilla
Henkilölle, jolla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi.
Näin haet suoritusoikeuden erillisiin opintoihin
 • Suoritusoikeus erillisiin opintoihin voidaan myöntää yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen.

   

 • Suoritusoikeus myönnetään kuitenkin vain sellaiseen opetukseen, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena. Selvitäthän Avoimen yliopiston tarjonnan ennen erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemista. 
   
 • Opinnot ovat maksullisia ja opiskeluoikeus on määräaikainen.
   
 • Suoritusoikeutta haetaan asianomaisesta tiedekunnasta. Hakumenettely, hakukelpoisuus ja hakuajat vaihtelevat tiedekunnittain. Lisätietoja saat  tiedekuntien verkkosivuilta. 
   
 • Helsingin yliopisto tarjoaa oikeuden erillisiin opintoihin niille henkilöille, joiden opinnot ovat jääneet sodan vuoksi kesken ukrainalaisessa korkeakoulussa. Lisätietoa ja ohjeet erillisen opinto-oikeuden hakemiseen: Opiskelumahdollisuudet Ukrainasta sodan takia Suomeen saapuville