Laillistumiskuulustelut

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tämä pääsääntö koskee niin EU- tai ETA-valtion kansalaisten kuin EU:n tai ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisten suorittamia tutkintoja.

Ruokavirasto tekee aina ensin ehdollisen laillistamispäätöksen, jossa määrätään hakijalta vaadittavat lisäopinnot ja käytännön harjoittelut. Vasta näiden lisäopintojen suorittamisen jälkeen, hakija voidaan laillistaa ja hän saa täyden ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa. Päätöksen saamiseksi tulee tehdä hakemus Ruokavirastolle. Hakuohjeet löytyvät Ruokaviraston kotisivuilta.

Ruokaviraston päätöksen saatuaan eläinlääkäri voi osallistua eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämiin maksullisiin kuulusteluihin. Kuulustelut sisältävät  kliinisten aineiden sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian ja lainsäädännön teoriakuulusteluja. Lisäksi tulee suorittaa kliininen potilastyön arviointi, joka sisältää kaksi käytännön koetta.

Kuulustelujen lisäksi edellytyksenä kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa on, että hän on osoittanut suorittaneensa hyväksytysti Ruokaviraston määräämän, kahdesta kuuteen kuukautta kestävän kliinisen harjoittelun sekä elintarvikehygienian käytännön harjoittelun.

Yleisneuvonta ja kuulustelumaksu

Kuulustelumaksut

 • Kliinisten aineiden kuulustelut, lainsäädännön kuulustelu: 350 euroa/kuulustelu = yhteensä 1 400 euroa
 • Elintarvikehygienia, ympäristöterveys: 200 euroa/kuulustelu = yhteensä 400 euroa
 • Käytännön kokeet: 300 euroa/kuulustelu = 600 euroa

Yhteensä: 2 400 euroa

Uusintakuulustelun hinta on sama kuin normaalin kuulustelun hinta.
Käytännön kokeiden saman kevään aikana suoritettavien uusintojen hinta on puolet normaalin kokeen hinnasta: 150 euroa/kuulustelu.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on ottanut käyttöön kuulustelumaksut ja uudenmalliset kuulustelut 1.8.2016. Uudenmalliset kuulustelut ja kuulustelumaksut koskevat myös ennen 1.8.2016 laillistumisopintonsa aloittaneita eläinlääkäreitä.

Yleisneuvonta
Kuulustelut

Kuulustelujen aihealueet:

 • Pieneläinsairaudet
 • Hevossairaudet
 • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito sekä lisääntymistiede
 • Elintarvikehygienia
 • Ympäristöterveys (aik. Elinympäristöhygienia)
 • *Valvonta ja lainsäädäntö
 • Käytännön koe: pieneläimet ja hevoset
 • Käytännön koe: tuotantoeläimet

*Lisäksi suositellaan Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ja valvonta -kurssiin kuuluvan seminaarityön suorittamista ennen valvonnan ja lainsäädännön kuulusteluun osallistumista. Huom! Seminaari on vapaaehtoinen.

Muoto

Teoriakuulustelut voivat sisältää sekä essee-, case-, että monivalintatehtäviä. Teoriakuulustelut järjestetään sähköisinä salitentteinä Helsingissä Viikin kampuksella.

Hevosia ja pieneläimiä koskeva käytännön koe järjestetään Helsingissä Viikin kampuksella. Tuotantoeläinten käytännön koe järjestetään tuotantoeläinsairaalassa Saarella Mäntsälässä.

Käytännön kokeissa kierretään ryhmissä erilaisilla rasteilla, joissa on tehtäviä ja kysymyksiä. Hevosia ja pieneläimiä koskevassa kokeessa käsiteltäviä eläinlajeja ovat hevonen sekä yleisimmin koira. Pieneläinpuolen tehtävissä voi tulla vastaan myös kissa.

Käytännön tentti Saarella sisältää kysymyksiä tuotantoeläinlääketieteestä ja lisääntymistieteestä, johon sisältyvät myös hevoset. Tuotantoeläinlajeista kysymyksiä voi tulla nautojen, sikojen ja siipikarjan lisäksi lampaista tai vuohista.

Vaatimukset

Kuulustelut vastaavat vaatimustasoltaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon kliinisiä kuulusteluja, lainsäädännön kuulusteluja ja elintarvikehygienian sekä ympäristöterveyden kuulusteluja. Yksityiskohtaista asioiden ulkoa osaamista ei edellytetä. Kuulusteluvaatimukset päivitetään vuosittain. Kuulustelumateriaalia voi lainata yliopiston kirjastosta tai ostaa kirjakaupoista. Lainsäädäntö löytyy internetistä. Osaan kuulusteluista liittyy mahdollisuus saada tunnukset lisensiaatin tutkinnon vastaavien opintojaksojen kurssialustoille, joista löytyvää materiaalia voi käyttää apunaan valmistautuessaan kuulusteluun.

Kuulusteluvaatimukset 2024-2025

Kesto

Pieneläinsairauksien, hevossairauksien, tuotantoeäinten terveyden- ja sairaanhoidon sekä lisääntymistieteen, elintarvikehygienian, valvonnan ja lainsäädännön sekä ympäristöterveyden kuulustelun kesto on neljä tuntia.

Kieli

Kuulustelukysymykset voi saada suomeksi tai ruotsiksi. Jos hakija haluaa kuulustelukysymykset ruotsiksi, siitä on ilmoitettava kuulusteluun ilmoittautumisen yhteydessä. Yleissanakirja (ei käsitesanakirja) saa olla mukana kuulustelussa. Kuulustelun valvoja tarkastaa mahdollisen sanakirjan ennen kuulustelun alkua.

Ai­ka­tau­lu ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Kaikki teoriakuulustelut ja kaksi käytännön koetta on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden (elokuu – toukokuu) aikana. Osa kuulusteluista järjestään kerran vuodessa, osa useamman kerran. Käytännön kokeet järjestetään keväällä samoina ajankohtina kuin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavien kokeet. 

Kliinisten aineiden kuulustelut tulee olla suoritettuna ennen käytännön kokeisiin osallistumista. Esimerkiksi tuotantoeläinten käytännön kokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että tuotantoeäläinten terveyden- ja sairaanhoidon sekä lisääntymistieteen teoriakuulustelu on suoritettu hyväksytysti.

Kuulusteluaikataulu lukuvuonna 2024 – 2025

Syyskuu

 • tiistai 3.9. klo 14.30 - 18.30 Elintarvikehygienian kuulustelu (ELAIL-104)

Lokakuu

 • torstai 24.10. klo 14.30 - 18.30 Hevossairaudet (ELAIL-102)

Marraskuu

 • perjantai 29.11. klo 12 - 16 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)

Joulukuu

 • maanantai 16.12. klo 14.30 – 18.30 Pieneläinsairaudet (ELAIL-101)

Tammikuu 2025

 • torstai 16.1. klo 14.30 - 18.30 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)
 • 13.1. – 6.2. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ja valvonta - kurssin seminaarityö  (vapaaehtoinen).

Helmikuu

 • torstai 13.2. klo 14.30 - 18.30 Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito sekä lisääntymistiede (ELAIL-103)

Maaliskuu

 • maanantai 3.3. klo 14.30 – 18.30 Valvonnan ja lainsäädännön kuulustelu (ELAIL-106)
 • torstai 6.3. klo 14.30-18.30 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)
 • keskiviikko 26.3. *Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109)

Huhtikuu

 • keskiviikko 9.4. *Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109)
 • torstai 10.4. klo 14.30-18.30 Elintarvikehygienian kuulustelu (ELAIL-104)
 • perjantai 11.4. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)
 • keskiviikko 30.4. Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109), uusinta

Toukokuu

 • perjantai 2.5. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)
 • keskiviikko 14.5. Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109), uusinta
 • perjantai 16.5. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)

Huomaa, että kliinisten aineiden teoriakuulustelut tulee suorittaa hyväksytysti ennen käytännön kokeisiin osallistumista.

*Ilmoittaudu tuotantoeläinten käytännön kokeeseen ensisijaisesti joko 26.3. tai 9.4., jotta sinulle jää tarvittaessa mahdollisuus uusintaan.

Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään neljä viikkoa ennen kuulustelun ajankohtaa.

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautuneille lähetetään lasku kuulustelusta.

Tu­lok­set ja to­dis­tus

Kuulustelut ja käytännön kokeet arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Kuulustelujen läpipääsyraja on sama kuin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Kuulusteluun osallistuneille lähetetään sähköpostitse ilmoitus tuloksesta kuuden viikon sisällä kuulustelusta.

Arvosteltuja kuulusteluvastauksia voi käydä katsomassa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingissä tai Mäntsälässä. Yksityiskohtaisia mallivastauksia ei laadita, vaan arviointiperusteet, joissa vastausten sisältö on kerrottu lyhyesti. Kirjallisen kuulustelun mahdollisissa oikaisupyynnöissä ja -menettelyissä noudatetaan Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä. 

Hyväksytty teoriakuulustelu on voimassa kuusi vuotta. Jos hevosten ja pieneläinten käytännön koe ei mene läpi ja enintään neljästä osa-alueesta tulee hylätty arvosana, voi saman kevään aikana uusia kokeen yksittäisiä osa-alueita. Jos hylättyjä osa-alueita on enemmän kuin neljä, tulee koko käytännön koe suorittaa uudelleen aikaisintaan vuoden päästä keväällä. Jos tuotantoeläinten käytännön koe ei mene läpi, tulee koe suorittaa kokonaisuudessaan uudelleen. 

Todistus kuulustelujen suorittamisesta

Kaikki kuulustelut hyväksytysti suorittanut saa tiedekunnalta todistuksen kuulustelujen suorittamisesta.