Täydennyskoulutuksia opettajille

Helsingin yliopiston tiedekunnat ja muut yksiköt tarjoavat opettajan ammatissa toimiville osaamista täydentävää koulutusta. Tutustu tällä sivustolla eri mahdollisuuksiin!
Pätevöityminen opettajaksi

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa seuraavia opettajan ammattipätevyyksiä antavia opintokokonaisuuksia:

  • erilliset erityisopettajan opinnot suomen kielellä
  • erityisopettajan opinnot ruotsin kielellä erillisille hakijoille ja tutkinto-opiskelijoille
  • opettajan pedagogiset opinnot suomen, ruotsin ja englannin kielellä
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suomen ja ruotsin kielellä
  • ko­ti­ta­lous­tie­teen eril­li­set opin­not (opetettavan aineen opinnot 60 op) suomen kielellä
  • kä­si­työ­tie­teen eril­li­set opin­not (opetettavan aineen opinnot 60 op) suomen kielellä.
Oletko kiinnostunut uudesta opetettavasta aineesta?

Opetettavan aineen opintoja järjestetään Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa sekä avoimessa yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut uudesta opetettavasta aineesta, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Kasvatustieteiden avoimet yliopisto-opinnot

 Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintojaksoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan (aik. lastentarhanopettajan), luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisia opintoja järjestetään useissa eri oppilaitoksissa. Korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt kannattaa tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen. 

Opetusalan täydennyskoulutus HY+:sta, myös räätälöitynä

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ tarjoaa opetustoimen henkilöstölle laaja-alaista ja monipuolista täydennyskoulutusta, joka perustuu kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimustietoon.

Lisäksi HY+ tarjoaa sekä avoimia että räätälöityjä koulutuksia mm. kunnille ja sivistystoimen johdolle. Täydennyskoulutuksen ohella HY+:sta saa tukea, oppia ja idoita muun muassa verkkokoulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Luma-täydennyskoulutukset

Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkosto  tarjoaa eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta oman osaamisen kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Innokas-verkosto

Innokas-verkosto aktivoi kouluja, varhaiskasvatuksen yksiköitä ja muita yhteistyökumppaneita kehittämään 2000-luvun taitojen oppimista tukevaa toimintaa ja opetusta verkostossa kehitettyä Innovatiivisen koulun mallia hyödyntäen. Kehittämistyön keskiössä on innovaatiokasvatus ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen sekä oppimisen, opettamisen, vuorovaikutuksen että uutta luovan toiminnan mahdollistajana. Verkoston toiminta keskittyy kehittämistyön lisäksi Innovatiivisen koulun osa-alueiden tutkimukseen sekä kehittämis- ja tutkimistyön tulosten levittämiseen. Innokas-verkostoon kuuluu vapaaehtoisesti satoja kouluja, varhaiskasvatuksen yksiköitä ja muita toimijoita ympäri Suomen. Verkoston toimintaa koordinoi Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta yhteistyössä 11 aluekoordinaattorin kanssa. Alueelliset koordinaattorit toimivat Lappeenrannassa, Espoossa, Turussa, Lohjalla, Tampereella, Jyväskylässä, Kontiolahdella, Kuopiossa, Larsmossa ja Oulussa. Yliopistojen harjoittelukoulujen Innokas-toimintaa koordinoi eNorssi-verkosto.

Lue lisää verkoston toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista osoitteessa https://www.innokas.fi/ ja liity mukaan verkoston toimintaan.