Avoin yliopisto: Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä tutustuminen kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot

Voit opiskella kotimaisen kirjallisuuden opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot 30 op).

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

 

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnoissa

  • perehdytään proosan, lyriikan ja draaman keskeisiin analyysikäsitteisiin ja sovelletaan niitä kaunokirjallisten tekstien analyysiin ja tulkintaan
  • tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan, lajeihin ja tyylisuuntiin 1800-luvulta nykypäivään
  • kartutetaan suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta lukemalla eri aikakausien keskeisiä teoksia
  • harjoitellaan oman alan tieteellistä kirjoittamista ja argumentaatiotaitoja
  • harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
  • harjoitellaan oman ajankäytön suunnittelua
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op Opintokokonaisuus on tarjolla kesäopetuksena. LIsäksi opinnot voi suorittaa myös lukuvuonna 2023-2024.

Aineopinnoissa tutustutaan tarkemmin kirjallisuudentutkimukseen, sen eri suuntiin, teorioihin ja menetelmiin. Tutustut myös  kirjallisten kuviteltujen maailmojen rakentumiseen ja kirjallisuudelle ominaisten tyylikeinoihin. Ne avaavat näkymiä taiteeseen ja kulttuuriin laajemminkin.

Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja Tarjonnassa yksittäisiä aineopintojen jaksoja. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavien kurssien opetusta.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.