Avoin yliopisto: Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä tutustuminen kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot

Voit opiskella kotimaisen kirjallisuuden opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot 30 op).

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot  (30 op) järjestetään kesällä 2024. Opinnot järjestetään etäopintoina. Kurssisivut julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnoissa

  • perehdytään proosan, lyriikan ja draaman keskeisiin analyysikäsitteisiin ja sovelletaan niitä kaunokirjallisten tekstien analyysiin ja tulkintaan
  • tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan, lajeihin ja tyylisuuntiin 1800-luvulta nykypäivään
  • kartutetaan suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta lukemalla eri aikakausien keskeisiä teoksia
  • harjoitellaan oman alan tieteellistä kirjoittamista ja argumentaatiotaitoja
  • harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
  • harjoitellaan oman ajankäytön suunnittelua

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kesällä etäopintoina (etäkurssit ja etätentit). Lukuvuoden aikana opintokokonaisuus järjestetään yhteisopetuksena kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kanssa, Opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena päiväaikaan.  

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista.

Aineopinnoissa tutustutaan tarkemmin kirjallisuudentutkimukseen, sen eri suuntiin, teorioihin ja menetelmiin. Tutustut myös  kirjallisten kuviteltujen maailmojen rakentumiseen ja kirjallisuudelle ominaisten tyylikeinoihin. Ne avaavat näkymiä taiteeseen ja kulttuuriin laajemminkin.

Opetus on pääosin yhteisopetusta kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kanssa. Opetus järjestetään lähiopetuksena päiväaikaan.  

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Kirjallisuushistorian tyylisuunnat Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat opintojaksot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat opintojaksot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.