Öppna uni: Nor­dis­ka språk
Nordiska språk är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

På kurserna i nordiska språk fördjupar du dig i svenska språket och språkanvändningen i olika kontexter. Du får också bekanta dig med ett annat nordiskt språk.
 

Studiehelheter och enskilda kurser inom nordiska språk

Du kan avlägga enskilda kurser eller grundstudiehelheten på 30 studiepoäng.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

 

Grundstudierna i nordiska språk

I grundstudiehelheten 30 sp Nordiska språk, svenska som modersmål, ingår följande kurser:

KOK-N101 Textproduktion 5 sp
KOK-N102 Retorik 5 sp
KOK-N103 Grammatik I 5 sp
KOK-N105 Språket, individen och samhället 5 sp
KOK-N104 Samhälle och kultur i Sverige och Svenskfinland 5 sp
En av följande:
NOR-S351 Norge och norska 5 sp
NOR-S361 Danmark och danska 5 sp

Om du studerar nordiska språk, svenska som andra inhemska språk, se kursutbudet här.

Obligatoriska kurser Kurserna i nordiska språk för dem som studerar svenska som modersmål
Grundstudierna i nordiska språk, valbara kurser Valitse näistä toinen.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kurser som ordnats före hösten 2021

Kurserna som har ordnats före hösten 2021 hittar du här genom att söka på AYKOK-N, AYKOK-P och AYNOR.