Öppna uni: Nor­dis­ka språk

Nordiska språk är en studieinriktning inom följande utbildningsprogram vid Helsingfors universitet:
kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer och
magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

På kurserna i nordiska språk fördjupar du dig i svenska språket och språkanvändningen i olika kontexter. Du får också bekanta dig med ett annat nordiskt språk.

Studies inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Du kan avlägga enskilda kurser eller grundstudiehelheten på 30 studiepoäng.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 
 

I grundstudiehelheten 30 sp Nordiska språk, svenska som modersmål, ingår följande kurser:

KOK-N101 Textproduktion på svenska 5 sp
KOK-N102 Retorik på svenska 5 sp
KOK-N103 Svenska språkets struktur I 5 sp
KOK-N105 Socialingvistik på svenska 5 sp
KOK-N201 Svenska språkvård 5 sp
En av följande:
KOK-N351 Norge och norska 5 sp
KOK-N361 Danmark och danska 5 sp
KOK-N371 Island och islänska 5 sp

Om du studerar nordiska språk, svenska som andra inhemska språk, se kursutbudet här.

Obligatoriska kurser Kurserna i nordiska språk för dem som studerar svenska som modersmål
Valbara kursser En av följande:
Studier inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Du kan avlägga enskilda kurser.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Målet med studiehelheten är att studenten ska få fördjupade insikter i ämnesområdet nordiska språk.

Du kan avlägga enskilda kurser.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Nordiska språk, fördjupade studier Läsåret 2023-2024 kan du genomföra följande kurser.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i pedagogik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.