Avoin yliopisto: Kasvatus- ja opetusalan johtaminen
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot ovat kasvatustieteen kandiohjelman valinnainen opintokokonaisuus.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutus tarjoaa valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista (rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laaja pedagoginen johtaminen ja strateginen johtaminen). Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot  25 op ovat yliopistolliset opetushallinnon opinnot rehtorin kelpoisuuteen kuuluvana opetushallinnon osaamista koskevana vaihtoehtona (KelpoA986/98, siihen tehtyine muutoksineen). Rehtorin kelpoisuus (Finlex)

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Kasvatus- ja opetusalan johtamisen (KAJO) perusopinnot 25 op. Perusopinnoissa suuntautumisvaihtoehtoina on Perusopetus ja lukio tai Varhaiskasvatus ja esi-opetus (VO-linja). Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtamisen suuntautumisvaihtoehtoa ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa.

Perusopintoihin 25 op ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat tai kasvatustieteen kandidaatti tai sosionomi tutkinnon (varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus) suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee johtajalla  olla maisterin tutkinto. Pelkät KAJO -opinnot eivät pätevöitä johtajaksi.

Lukuvuosina 2022-2023 ja 2023-2024 opinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitoksemme Hämeen kesäyliopiston kautta.

Opintoihin ilmoittaudutaan kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin Hämeen kesäyliopistoon  ja tämän jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei oteta ilmoittautumisia.

 

 

 

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta. Kurssi Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op muodostuu kahdesta vaihtoehtoisesta eri koulutusaloille suunnatusta osiosta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen linja: KAJO003A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen 5 op. Perusopetuksen ja lukion linja: KAJO003B Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op
Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta, lv 2019-2020, lv 2020-2021

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.