Utexaminering och arbetslivet

Hur sker utexamineringen och hurdant är arbetslivet?