Legitimation och examensceremoni

Studieansträngningen på sex år kulminerar i en festlig examensceremoni där examensbevis delas ut till färska veterinärmedicine licentiater.

Samtidigt legitimerar en representant för Livsmedelsverket de utexaminerade till veterinärer. Till legitimationen hör också veterinärförsäkran. Livsmedelsverket utövar tillsyn över de legitimerade veterinärernas yrkesutövning i Finland.