Att arbeta som veterinär

Veterinärernas arbete är varierande och krävande. Till arbetet hör ofta brådska, ansvar och snabba men noggrant övervägda beslut. Förutom ett skarpt intellekt och skickliga händer behövs social kompetens och empati, eftersom det i arbetet ofta också ingår

Arbetsmiljön är mångsidig. I veterinäryrket kan man arbeta i mycket olika uppgifter, till exempel med 

 • levande djurs hälsa, sjukdomar och välmående
 • livsmedel
 • miljö- och hälsoskydd
 • forskning, ledning, tillsyn eller verksamhetsplanering.

Största delen av veterinärerna arbetar med kliniskt patientarbete som produktionsveterinärer eller som smådjurs- och hästveterinärer. En tredjedel av alla veterinärer arbetar med livsmedelshygien. Livsmedelstillsynen och övervakningen av smittosamma djursjukdomar och djurens välmående är viktiga områden som sysselsätter veterinärer. Sällskapsdjur och djur som används i hobbyer ger veterinärerna mycket arbete.

Veterinären ser djurets hela livscykel i sitt arbete – utöver positiva saker innebär arbetet också att man behandlar allvarliga sjukdomar och möter döden.

 

I Finland finns det sammanlagt cirka 3 080 legitimerade veterinärer, inklusive pensionärer (januari 2022, källa Finlands Veterinärförbund rf).

Karriärberättelser

Om veterinäryrket och veterinärer i arbetslivet kan du läsa på Finlands veterinärförbunds webbplats

Läs också intervjuer med dem från Veterinärmedicinska fakulteten som valts till Årets veterinärer:

 • 2021: Suvi och Teppo Heinola: Veterinärföretagare, influencers, främjare av djurens välbefinnande och den gemensamma utvecklingens väktare. Läs intervjun.
 • 2020: Ruska Rimhanen-Finne: Sjukdomsdetektiven i centrum av djurs och människors gemensamma hälsa. Läs intervjun.
 • 2019: Teija Korhonen: Från oförtröttlig pionjär till internationell expert. Läs intervjun.
 • 2018: Reijo Junni: Företagsläkare för kor, främjare av funktionell klövvård. Läs intervjun.
 • 2017: Merja Rantala: Expert, forskare och lärare i kontrollerad antibiotikaanvändning. Läs intervjun.
 • 2016: Kristiina Törmä: Ledande besiktningsveterinär. Läs intervjun.
 • 2015: Mirja Ruohoniemi: Pedagog och utvecklare med förmåga att gestalta helheter Läs intervjun.