Sökandespecifika poängen (engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram)

Den här sidan gäller dig som har sökt till ett engelskspråkigt eller flerspråkigt (internationellt) magisterprogram vid Helsingfors universitet 3.12.2018 - 11.1.2019.

Du kan bekanta dig med poängsättningen av din ansökan på den här sidan. Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (flerspråkiga magisterprogram)

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av din ansökning

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 28.3.2019.