Sökandespecifika poängen (engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram)

Den här sidan gäller dig som har sökt till ett engelskspråkigt eller flerspråkigt (internationellt) magisterprogram vid Helsingfors universitet 3.12.2019 - 10.1.2020.

Du kan bekanta dig med poängsättningen av din ansökan på den här sidan. Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs hur du får ditt ansökningsnummer.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

In­struk­tio­ner ef­ter att re­sul­ta­tet för an­sö­kan till fler­språ­ki­ga ma­gis­ter­pro­gram of­fent­lig­gjorts

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av din ansökning

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 9.4.2020.