Internationella magisterprogram

Vill du avlägga en magisterexamen i ett genuint internationell och mångvetenskaplig miljö?

I de 35 internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet studerar du på engelska. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. Därför kallas de internationella magisterprogrammen ibland också för engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram.

Kontrollera alltid språket på programmets egna webbsidor eller i Studieinfo-servicen. I de flerspråkiga magisterprogrammen väljer du ditt examensspråk och bevisar dina kunskaper i det språket i din ansökan.

Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen en gång per år. Nästa ansökningstid är 1.12.2020 – 15.1.2021 (för studier som inleds hösten 2021).

Om du vill hålla dig uppdaterad om ansökan till de internationella magisterprogrammen, beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter).

Vid Helsingfors universitet kan du också studera i kandidat- och magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Sök utbildningar.

Ansökan till de internationella magisterprogrammen

Information och instruktioner till dig som vill söka till de internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet.