Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning

Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning erbjuder en möjlighet att utvecklas i karriären och fördjupa sin yrkesskicklighet. Helsingfors universitet erbjuder yrkesinriktad fortbildning till exempel inom medicin, odontologi och veterinärmedicin. Ansökningsförfarandena och ansökningstiderna för utbildningarna varierar från fakultet till fakultet.
Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Medicinska fakulteten erbjuder följande möjligheter till yrkesinriktad påbyggnadsutbildning för läkare och tandläkare:

  • specialistläkarutbildning  (50 utbildningsprogram)
     
  • specialisttandläkarutbildning (10 utbildningsprogram)
     
  • särskild allmänläkarutbildning. Utbildningen ger möjlighet att arbeta som läkare i andra EU-länder. 
     
  • tilläggsutbildning för specialistläkare. Tilläggsutbildningen kan inledas efter att man har genomfört specialistläkarutbildningen. Målet med tilläggsutbildningen är att trygga tillgången till kompetens inom olika specialiteter utgående från hälsovårdssystemets (arbetsgivarnas) behov. Inom vissa specialiteter riktas behoven endast till universitetssjukhusen, medan det inom vissa specialiteter finns användning för specialkompetens på ett bredare område.

 

Mer information om ansökan till yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på det medicinska området på finska.

Specialpsykologutbildning

För utveckling av yrkeskompetensen erbjuder medicinska fakulteten psykoterapeututbildning och specialpsykologistutbildning för psykologer (specialiseringsutbildning i klinisk mentalhälsopsykologi och specialiseringsutbildning i neuropsykologi).

 

 

Specialpsykologutbildning inom klinisk mentalhälsopsykologi

Specialpsykologutbildningen är specialiseringsutbildning på universitetsnivå efter magisterexamen. Specialiseringsutbildningarna inom psykologi anordnas i samarbete med universitetens Psykonet-nätverk. Psykonet-universitetsnätverket består av institutioner och läroämnesgrupper inom psykologi vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo universitet samt Åbo Akademi.

Specialpsykologutbildningen i klinisk mentalhälsopsykiatri riktar sig till psykologer som arbetar inom den specialiserade sjukvården eller till dem som arbetar med psykiatri eller mentalvårdsarbete på grundnivå. Utbildningsprogrammets huvudsakliga mål är att uppdatera och fördjupa kunskaperna och färdigheterna inom kärnområdena för klinisk mentalhälsopsykologi, såsom utvärderings-, konsult- och interventionsexpertis i anslutning till behandling och förebyggande av mentala störningar. Dessutom utvecklar du din yrkesidentitet som klinisk mentalhälsopsykolog när du utbildar dig till specialsakkunnig i klinisk mentalhälsopsykologi. Utbildningens mission är därför: kompetenta, sakkunniga specialpsykologer som är intresserade av sitt arbete producerar och utvecklar högklassiga mentalvårdstjänster.

Mer information om ansökan till specialpsykologutbildning inom klinisk mentalhälsopsykologi.

 

 

Specialpsykologutbildning inom neuropsykologi

Specialpsykologutbildningen är en specialiseringsutbildning på universitetsnivå efter magisterexamen. Specialiseringsutbildningarna inom psykologi anordnas i samarbete med universitetens Psykonet-nätverk. Psykonet-universitetsnätverket består av institutioner och läroämnesgrupper för psykologi vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo universitet samt Åbo Akademi.

Specialpsykologutbildningen i neuropsykologi ger dig färdigheter att arbeta som neuropsykolog med både barn och vuxna. Neuropsykologi utnyttjar kunskaper och metoder inom neurovetenskap och andra psykologiska områden, såsom kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, som utvecklas snabbt inom forskning och kliniskt arbete. Det centrala arbetsområdet för klinisk neuropsykologi är diagnostisering och rehabilitering av psykologiska konsekvenser av sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.

Mer information om ansökan till specialpsykologutbildning inom neuropsykologi.

Psykoterapeututbildning

Psykoterapeututbildningen är fortbildning som kan jämföras med fortbildning för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården och förutsätter av sökanden arbetserfarenhet inom mentalvårdsområdet eller motsvarande samt lämplig bakgrundsutbildning inom hälso- och sjukvården eller det sociala området. Efter att ha slutfört utbildningen med godkänt resultat får den studerande yrkesbeteckningen psykoterapeut av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Psykoterapeututbildningen omfattar minst 60 studiepoäng och den är avsedd att avläggas vid sidan av arbetet.

Mer information om ansökan till psykoterapeututbildning.

Specialveterinärutbildning

Specialveterinärutbildning

Veterinärmedicinska fakulteten erbjuder veterinärer flera möjligheter till fortbildning och kompletteringsutbildning:

Yrkesinriktad påbyggnadsexamen för specialistläkare

Specialveterinärexamen kan i Finland avläggas endast vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Specialveterinärexamen kan avläggas av en person som har rätt att verka som legitimerad veterinär i Finland. Specialiseringsområdena är

 

Den europeiska specialiseringsutbildningen Diplomate

Utöver de nationella specialiseringsexamina har veterinärer möjlighet att genomföra den europeiska specialiseringsutbildningen Diplomate.