Komplettering av examen med fristående studier

En person som inte har rätt att avlägga examen vid universitetet kan beviljas rätt att genomföra s.k. fristående studier för att öka yrkeskompetensen eller den vetenskapliga kompetensen.
Så här ansöker du om rätt att genomföra fristående studier
 • Rätt att avlägga fristående studier kan beviljas för enskilda studieperioder eller studiehelheter.

   
 • Rätten söks hos fakulteten i fråga. Ansökningsförfarandet, ansökningsbehörigheten och ansökningstiderna varierar beroende på fakulteten.

   
 • Rätt beviljas dock endast för sådan undervisning som inte ges som öppen universitetsundervisning. Kolla Öppna universitetets utbud innan du ansöker om rätt att genomföra separata studier.

   
 • Studierna är avgiftsbelagda och studierätten är tidsbegränsad.

   
 • Mer information finns på fakultetens webbsidor.