Efter inlämnad ansökan

Är du en ny doktorand vid Helsingfors universitet? Innan du börjar måste du ta emot din studieplats och anmäla dig till universitetet. På den här sidan hittar du även annan information som riktar sig till nya doktorander.
Tidsplan för besluten

Efter att antagningsbeslutet har fattats får du ett antagningsbrev per e-post till den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten.

Om det sker ändringar i dina kontaktuppgifter under ansökningsprocessen ska du informera doktorandprogrammet och Ansökningsservicen (phd-admissions(at)helsinki.fi).

Om din ansökan godkänns ska du noggrant följa anvisningarna i antagningsbrevet.

Om du får avslag på din ansökan informeras du om grunderna för beslutet. Om du upplever att det har skett ett fel i antagningen har du rätt att lämna in en begäran om omprövning.

 • Resultaten från ansökningsomgången i januari 2024 offentliggörs senast 15.3.2024. Studieplatsen ska tas emot senast 2.4.2024. Studierätten börjar 1.5.2024.
 • Ansökningsbilagorna för ansökningsomgången i april 2024 ska lämnas in senast 3.5.2024. Resultaten offentliggörs senast 6.6.2024. Studieplatsen ska tas emot senast 19.6.2024. Studierätten börjar 1.8.2024.
 • Ansökningsbilagorna för ansökningsomgången i juli 2024 ska lämnas in senast 8.8.2024. Resultaten offentliggörs senast 23.8.2024. Studieplatsen ska tas emot senast 6.9.2024. Studierätten börjar 2.9.2024.

 

 • Ansökningsbilagorna för ansökningsomgången i september 2024 ska lämnas in senast 3.10.2024 Resultaten offentliggörs senast 21.11.2024. Studieplatsen ska tas emot senast 5.12.2024. Studierätten börjar 1.1.2025.
 • Ansökningsbilagorna för ansökningsomgången i november 2024 ska lämnas in senast 4.12.2024. Resultaten offentliggörs senast 22.1.2025. Studieplatsen ska tas emot senast 5.2.2025. Studierätten börjar 1.3.2025.
Mot­ta­gan­de av dok­to­rand­plats och an­mä­lan till uni­ver­si­te­tet

Då du blir antagen till att avlägga doktorandstudier vid Helsingfors universitet får du ett antagningsbrev från din fakultet. I brevet får du instruktioner för hur du tar emot studieplatsen och hur du anmäler dig för det första läsåret som doktorand.

Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden.

Vänligen notera att du kan anmäla dig som frånvarande under ditt första studieår som doktorand enbart om

 • du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,
 • du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet,
 • du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

När din rätt att avlägga doktorsexamen registreras i Helsingfors universitets studeranderegister antecknas förutom din grundinformation även till vilket doktorandprogram du hör samt ifall du avlägger dina doktorandstudier som heltids- eller deltidsstudier.

Om du påbörjat dina doktorandstudier redan tidigare hittar du anmälningsanvisningarna i Instruktioner för studerande.

Be­stäm­mel­sen om en hög­sko­le­plats

I gemensam ansökan och i separat antagning kan du ta emot endast en högskoleplats från och med 1.8.2016. Bestämmelsen om en högskoleplats inbegriper då alla utbildningar som leder till högskoleexamina.

Bestämmelsen i korthet:

 • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.
 • Bestämmelsen gäller också studier för högskolornas påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
 • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
 • Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.
Studieintyg

När du har gjort din läsårsanmälan kan du få ett studieintyg. Om du bor utomlands skickar vi intyget till dig per post.

Studenter som bor i Finland kan själva skriva ut studieintyget från Sisu efter att de har aktiverat sitt användarnamn. Närmare anvisningar om att beställa ett studieintyg finns i Instruktioner för studerande.

Ur studieintyget framgår din studierätt vid Helsingfors universitet och om du är anmäld som närvarande eller frånvarande.

För ansökan om uppehållstillstånd behöver du först och främst ett hosting agreement-avtal.

Aktivering av användarnamn

Efter att du har tagit emot studieplatsen och gjort din närvaroanmälan sparas dina uppgifter i universitetets studentregister Sisu, inom loppet av några veckor efter att du gjort din närvaroanmälan. Du får en bekräftelse när dina uppgifter har registrerats. Observera att du inte kan anmäla dig till kurser innan du har aktiverat ditt användarnamn. Närmare anvisningar om att aktivera användarnamnet finns i anvisningarna för nya doktorander i Instruktioner för studerande.

För den som flyt­tar till Fin­land

Med hjälp av Helsingfors universitetets elektronisk Uni Arrival Advisor -service hittar du anvisningar gällande t.ex. invandring, beskattning, försäkringar och andra viktiga saker som du måste ta hänsyn till när du flyttar till Finland och Helsinki.