Förhandsinformation om kommande studier
Planerar du dina studier på längre sikt? På den här sidan hittar du förhandsinformation om kommande studier.
 • Förhandsinformation om kurserna läsåret 2022-2023 har publicerats den 11 mars 2022.
 • Hela studieutbud publiceras den 11 juli 2022. 
 • Studieutbudet sommaren 2022: Sommarstudier vid Öppna universitetet
Kurser 2022-2023 (förhandsinformation)
 • Livets evolution 5 sp
 • Växt- och djurfysiologi 5 op
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp ♦
 • Etik för artificiell intelligens: Introduktion 2 sp, MOOC

Grundstudier i fysik 25 sp

 • Växelverkningar och kroppar 5 sp
 • Växelverkningar och materia 5 sp
 • Elektromagnetism 5 sp
 • Strålningsfält och fotoner 5 sp
 • Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I 2 sp
 • Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II 3 sp

Andra studier i fysik

 • Nutida fysikens grunder 5 sp
 • Naturvetenskaper Nu I 2 sp
 • Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
 • Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp
 • Kemins grunder 5 sp
 • Organisk kemi 5 sp

Samhällsvetenskaper, grundstudier

 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 
 • Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
 • Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp
 • Introduktion till socialpsykologin 5 sp
 • Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
 • Introduktion till socialt arbete 5 sp            
 • Introduktion till socialpolitiken 5 sp                
 • Introduktion till sociologin 5 sp                        
 • Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                                     

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser 

Journalistik
 • Genus, journalistik och kommunikation 5 sp

 • Kommunikationsforskning och mediekritik 5 sp

 • Nyheter, intervju och faktagranskning 5 sp
   
Statskunskap med olika förvaltning 
 • Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp
 • Introduktion till ekonomi för statsvetare 5 sp
 • Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp 
 • Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
 • Organisation och omvärld 5 sp                               
Socialpsykologi
 • Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp
 • Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp
 • Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp 
 • Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp 
   
Rättsvetenskap
 • Barnens rättigheter 5 sp
 • Civil- och handelsrätt för samhällsvetare 5 sp
 • Kommunalrätt 5 sp
 • Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
 • Mänskliga rättigheter 5 sp
 • Migrationsrätt 5 sp
 • Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
 • Socialrätt I 5 sp
 • Socialförsäkringsrätt I, 5 sp
 • Socialrätt II 5 sp
   
Socialt arbete och socialpolitik 
 • Perspektiv på sociala problem 5 sp
 • Välfärdsservice i förändring 5 sp
 • Socialt arbete som profession 5 sp
 • Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas 5 sp 
Sociologi          
 • Genus i samhället I 5 sp
 • Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp                                                              
Ledarskap 15 sp
 • Introduktion till Ledarskap 5 sp
 • Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 5 sp
 • Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp
 • Organisation och omvärld 5 sp 
 • Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sv
 • Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa, digitalisering och social hållbarhet 5 sv  
 • Mat 1.0, MOOC
 • På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet 3 sp
 • Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum 6 sp
 • Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6 6 sp
 • Matematik med kropp och rörelse 2 sp
 • Programmering i matematikundervisning 1 sp
 • Programmering i matematikundervisning, övningsarbete 1 sp
 • Projektlärande 1 sp
 • Projektlärande, övningsarbete 1 sp
 • Nytt! Att förstå problemlösning 2 sp 
 • Straffrätts MOOC-kurs, 2 sp ♦