Förhandsinformation om kommande studier
Öppna universitetsstudier erbjuds året runt. Bekanta dig nu med förhandsinformationen om sommarstudierna 2023!
 • På den här sidan hittar du förhandsinformation om de öppna universitetsstudierna sommaren 2023. 

 • Förhandsinformationen uppdateras under vårens lopp. 

 • Det slutliga studieutbudet publiceras den 10 mars 2023. 

 • Förhandsinformationen om studieutbudet under läsåret 2023–2024 publiceras på den här sidan den 31 mars.2023. 

Bekanta dig med förhandsinformationen om studier sommaren 2023!

De introduktionskurser i ett vetenskapsområde som lämpar sig ypperligt för gymnasiestuderande och andra studerande på andra stadiet är markerade med en romb (♦). 
 

 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
 • Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
 • Prova på -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC  ♦
 • Prova på- kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogik 2 sp, MOOC ♦
 • Specialkurs i pedagogik: Utmattning inom människonära yrken 5
 • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦
 • Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) 3 sp 
 • Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp
 • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier 1 sp