Utbildningsprogrammen vid teologiska fakulteten och ansökan om studieplats

Teologiska fakulteten utbildar specialister i religion, världsåskådningar och värderingar.
Utbildningsprogrammen

Utbildning som leder till examen ordnas i utbildningsprogram. Teologiska fakulteten har tre utbildningsprogram: ett treårigt kandidatprogram i teologi och religionsforskning, ett tvåårigt magisterprogram och ett internationellt magisterprogram.

  • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion. Studenterna introduceras i religionsforskning genom olika läroämnen inom teologi och granskar religion som ett fenomen som påverkar historien, samhället, värderingar och utmaningar i en global värld. Vid kandidatprogrammet avläggs teologie kandidatexamen.
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning bedriver högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Vid magisterprogrammet undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid. Vid magisterprogrammet avläggs teologie magisterexamen.
  • Intercultural Encounters är ett engelskspråkigt magisterprogram och inom studieinriktningen Religion and Diversity är det möjligt att avlägga teologie magisterexamen.

Fakulteten har även ett doktorandprogram i teologi och religionsforskning.

Varför studera på teologiska fakulteten?

Förstå religion – förstå världen!

Studierna i teologi ger dig goda förutsättningar att förstå samband mellan religion, samhälle och kultur i den globala världen och gestalta frågorna i ett tidsperspektiv. Kunskap och förståelse om religion och världsåskådningar ger dig redskap att förstå världen.

Sådan kompetens behövs till exempel i religiösa samfund, skolor, läroanstalter, organisationer, företag, inom informationsspridning och medier samt inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen är mångvetenskaplig och ger studenten färdigheter för det föränderliga arbetslivet i ett allt mer mångkulturellt samhälle.

Teologiska fakultetens expertis bygger på en djupgående historiekännedom kombinerad med en tolkande dimension som är förankrad i dagens värld. Utbildningen bygger på den högklassiga forskning.