Fakulteten

Teologisk spetsforskning och utbildning se­dan 1640.

Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. I fråga om antalet studenter hör vi till Europas största inom teologi.

Nivån på forskningen vid fakulteten har i flera internationella utvärderingar konstaterats vara hög. I den områdes- och ämnesspecifika rankningen QS World University Rankings by Subject steg teologin och religionsforskningen vid Helsingfors universitet år 2022 till plats 20.

Teologiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamhälle och obundet när det gäller religiös åskådning och övertygelse.