Teologi och religionsforskning | Kandidatprogram

programmet syftar till att ge en bred expertis inom området religion

Kandidatprogrammet är treårigt och omfattningen är 180 studiepoäng (sp). Studierna ger de grundläggande kunskaper som behövs för expertis i religion, och studenten kan därefter själv fördjupa sin kompetens.  

Det finns tre studieinriktningar i kandidatprogrammet: religionspedagogik och fostran, teologisk yrkesverksamhet och islamisk teologi. Inriktningen för religionspedagogik och fostran utbildar ämneslärare i religion. Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie kandidatexamen, som tillsammans med magisterexamen i teologi ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inom studieinriktningen islamisk teologi kan man genomföra behörighetsgivande studier (60 studiepoäng) för att arbeta som ämneslärare i islam.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.