Studier och undervisning

Sök till oss för att studera! Kunskap och förståelse om religion och världsåskådningar ger dig redskap att förstå världen.

Studierna i teologi ger dig goda förutsättningar att förstå samband mellan religion, samhälle och kultur i den globala världen och gestalta frågorna i ett tidsperspektiv.

Teologiska fakultetens expertis bygger på en djupgående historiekännedom kombinerad med en tolkande dimension som är förankrad i dagens värld. Utbildningen bygger på den högklassiga forskning.

Vi ställer vår sakkunskap till samhällets förfogande i samarbete med centrala arbetsgivare och samarbetspartner. Våra studerande placerar sig på arbetsmarknaden i uppgifter som väl motsvarar utbildningen.