Forskning

Samhälleliga omvälvningar som t.ex. religiös radikalisering och invandring har ökat och samtidigt förändrat behovet av religiös kunskap och information om religioner. Vid sidan av högkvalitativ forskningskunskap finns det ett ökat behov av tillämpad kunskap som svarar på samhälleliga frågeställningar.

Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid.

Forskningen som bedrivs vid fakulteten har i åtskilliga internationella utvärderingar konstaterats hålla hög kvalitet. Våra tematiska forsknings- och undervisningsområden är historisk teologi, global religion samt religion och samhälle.

Läs om fakultetens riktlinjer om forskningens tyngdpunkter (pdf, på finska och engelska).

Forskningen vid Helsingfors universitet

Bli inspirerad av öppen vetenskap

Forskning som har producerats med offentliga medel tillhör forskarsamfundet och samhället. Vid Helsingfors universitet ställer vi i allt större omfattning vår forskning öppet till samhällets förfogande som allas gemensamma kunskapskapital. Här kan du bekanta dig med universitetets strategi och tjänster för öppenhet, söka öppet material från olika källor och läsa nyheter om öppen vetenskap.