Forskning

Vid Teologiska fakulteten utforskas religioners individuella, kulturella och samhälleliga betydelse historiskt och i nutid. Djuplodande och mångsidig forskningskunskap hjälper oss att förstå globala förändringar och samhälleliga fenomen, såsom kulturell mångfald, kopplingarna mellan värderingar och välbefinnande samt religiös extremism.
Högklassig och mångsidig forskning

Stora samhällsförändringar, såsom religiös radikalisering och invandring, har ökat och samtidigt förändrat behovet av religiös kompetens och kunskap om religionerna. Förutom högklassig forskningskunskap fortsätter också behovet av tillämpad kunskap som svarar på samhälleliga frågor att öka. Grundlig kännedom om innehållet i olika religioner och förståelse av relationerna mellan dem tarvar samtidigt forskning om de heliga texterna på originalspråk.

Nivån på forskningen vid fakulteten har i flera internationella utvärderingar konstaterats vara hög. I den områdes- och ämnesspecifika rankningen QS World University Rankings by Subject steg teologin och religionsforskningen vid Helsingfors universitet år 2022 till plats 20. Vid utvärderingen av forskningen vid Helsingfors universitet, som gjordes 2019, fick Teologiska fakulteten särskilt beröm för sin forskningsstrategi, där gedigen historiskt orienterad forskning och erkända styrkor kombineras med förmågan att identifiera och inkludera nya och aktuella forskningsteman.

Fokusområden inom forskningen vid Teologiska fakulteten är:

  • Religiös interaktion i kulturella kontexter: identiteter, konflikter, dialog och fredlig interaktion
  • Uppkomsten av teologiska och religiösa idéer och livsåskådningar och begreppssystem, deras historiska utveckling och inflytande över samhälle och kultur
  • Religiös mångfald i en global och lokal kontext
  • Religioners, livsåskådningars och värderingars inflytande på välbefinnandet och hållbar utveckling
  • Teologisk och religionsvetenskaplig tvärvetenskaplighet samt metodutveckling

Läs mer om fokusområden inom forskningen vid Teologiska fakulteten.

Vetenskapsområden

Fakulteten har fem vetenskapsgrenar (exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi, systematisk teologi samt religionsvetenskap).

Mer om forskningen vid Teologiska fakulteten
Publikationer