Undervisning vid teologiska fakulteten

Lärarna vid fakulteten är internationellt ansedda inom sitt område och deras undervisning baserar sig på aktuell och högklassig forskning.

I utvecklingen av undervisningen och utbildningen beaktar man de utmaningar som ett allt mer mångkulturellt samhälle medför, och strävar efter att stärka studenternas förmåga att observera förändringar i samhället och samhällsklimatet och söka lösningar på aktuella problem. Fakulteten utvecklar aktivt sin undervisning, och ett av målen är att studierna ska göras smidigare. Studenterna har en central roll i arbetet med att utveckla undervisningen.

Lärarakademins medlemmar vid teologiska fakulteten

Lärarakademin vid Helsingfors universitet är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster. Läs mer om Lärarakademin.