Samarbete

Välkommen att samarbeta med oss!

Kvaliteten på verksamheten vid fakulteten baserar sig på högklassiga forskningsresultat som rönt uppskattning i det internationella vetenskapssamfundet, undervisning som grundar sig på högkvalitativ forskning samt expertis som utnyttjas av olika samhällsaktörer såsom kyrkorna, skolväsendet, offentliga sektorn, frivilligorganisationerna och näringslivet. Lärarna och forskarna vid fakulteten har nationella och internationella samhälleliga expertuppgifter och deltar således också aktivt i det offentliga samtalet. Välkommen att samarbeta med oss!