Kontaktuppgifter

Teologiska fakulteten finns på Centrumcampus i Helsingfors (Fabiansgatan 33).

Post- och besökadress

Teologiska fakulteten

PB 3 (Fabiansgatan 33)

00014 Helsingfors universitet

Religionsvetenskapens utrymmen finns på Unionsgatan 38 E.

Telefon

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med universitetets kommunikation!

Om du vill ge respons på webbplatsens innehåll, skriva till serviceadressen på Centrumcampus comms-citycentre@helsinki.fi.