Kontaktuppgifter
Teologiska fakulteten finns på Centrumcampus i Helsingfors (Bergsgatan 3).

Post- och besökadress

Teologiska fakulteten
PB 4 (Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Ingång via innergården som förbinder Berggatan 3 och Fabiansgatan 24. Till fakulteten kommer man också via passagerna mellan Porthania och Aleksandria. Huvudingångarna är tillgänglighetsanpassade.

Religionsvetenskapens utrymmen finns på Unionsgatan 38 E.

Telefon

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med universitetets kommunikation!

Om du vill ge respons på webbplatsens innehåll, skriva till serviceadressen på Centrumcampus comms-citycentre@helsinki.fi.