Kontaktinformation

Teologiska fakulteten
PB 4
(Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Ingång via innergården som förbinder Berggatan 3 och Fabiansgatan 24. Till fakulteten kommer man också via passagerna mellan Porthania och Aleksandria. Huvudingångarna är tillgänglighetsanpassade.

Teologiska fakulteten / religionsvetenskap
PB 59 (Unionsgatan 38 E)
00014 Helsingfors universitet

Du finner personalen i universitetets kontaktuppgifter.

Systematisk teologi omfattar de teologiska vetenskaper som forskar i innehållet och strukturen i kristna eller andra trosläror och uppfattningar. Fokus ligger på bl.a. reformationens och medeltidens teologi och filosofi, patristisk teologi, global teologi samt ekumeniska och sociala frågor. Forskningsbaserad undervisning ges i fyra ämnen: dogmatik, ekumenik, teologisk etik och socialetik samt religionsfilosofi.

Kontaktuppgifter till personalen
Forskare i forskningsdatabas TUHAT

Ämnesansvarig lärare: universitetslektor Timo Koistinen

Forskarstudieärenden
Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Besökningsadress: Forsthuset (Unionsgatan 40), C-flygeln, 3. vån., rum C322

Enhetens öppettider är måndag kl. 10.00–12.00 och torsdag 13.00–15.00, övriga tider enligt överkommelse. Obs. forskarstudieärenden är stängd 14.6.–2.8.2018.

Ta kontakt per e-post teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med våra informatörer.