Teologiska fakulteten
PB 4
(Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Ingång via innergården som förbinder Berggatan 3 och Fabiansgatan 24. Till fakulteten kommer man också via passagerna mellan Porthania och Aleksandria. Huvudingångarna är tillgänglighetsanpassade.

Teologiska fakulteten / religionsvetenskap
PB 59 (Unionsgatan 38 E)
00014 Helsingfors universitet

Du finner personalen i universitetets kontaktuppgifter.