Hållbara campus
Helsingfors universitets olika campus och deras verksamheter utvecklas med sikte på ökad hållbarhet. De lokaler och tjänster som behövs för undervisning och forskning ska tillhandahållas med så små utsläpp och effektiv materialanvändning som möjligt.

Verksamheten på campusen är socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt ansvarsfull. Rektorn har tillsatt en kommitté för hållbarhet och ansvar som har som uppgift att utveckla, följa upp och rapportera hållbarhets- och ansvarsrelaterade frågor som gäller campusen.

Vårt främsta mål är att minska energianvändningen

Vårt främsta mål är att minska energianvändningen och utsläpp från den samt att använda lokalerna mer effektivt. Vi främjar hållbar energianvändning genom att ständigt förbättra byggnadernas energieffektivitet och själva producera en del av den energi universitetet behöver på ett förnybart sätt.

Med ett program för hållbart resande vill vi minska koldioxidavtrycket från studenternas och de anställdas resor till och från campusen samt främja arbetshälsan. Det finns cykelställ i närheten till alla universitetsbyggnader, och duschutrymmena och möjligheterna att förvara sin utrustning har förbättrats. Årligen anordnas en cykelkilometertävling mellan de olika campusen.

Campus Vik har sedan 2011 varit anslutet till miljösystemet Green Office. Campuset har också ett eget solkraftverk som producerar en del av den nödvändiga energin på plats. År 2019 ska all elenergi som används på campuset i Vik vara förnybar. I tillägg till självproducerad solel köper vi in grön el från vattenkraft.

På officiella tillställningar vid universitetet och studentkårens möten serveras endast rättvisemärkt kaffe och te. Rättvisemärkta produkter säljs på kaféer och restauranger i universitetsbyggnaderna. Universitetet har varit en Fairtrade-högskola sedan 2013.

Vid renoveringen av Tankehörnan, som startade sin verksamhet hösten 2017, utnyttjades flera hållbarhetsfrämjande lösningar. Målet var ända från början att förena alla dimensioner av hållbarhet till en fungerande helhet. Denna universitetets tidigare administrationsbyggnad gjordes om till öppna och mångsidigt användbara lokaler, där det anordnas evenemang och workshoppar om vetenskapsteman. Lokalerna bidrar till gemensamt lärande, nyskapande samtal och samarbete. Evenemangen och lokalerna är öppna för alla.

Hållbarheten märks på lösningarna i byggnaden bland annat på följande sätt:

  • Taket försågs med 95 solpaneler som har en total effekt på 25 kWp.
  • Spillvärme från transformatorstationen utnyttjas vid uppvärmning av hushållsvattnet och för avkylning av byggnaden används fjärrkyla.
  • Byggnaden har energiklass B, med undantag för Unisports idrottsanläggning som tillhör klass C.
  • Nischerna vid ingångarna har försetts med PEFC-certifierade ribbor, och första och andra våningen har kubbgolv.
  • Det finns sopsorteringskärl överallt i lokalerna, och toaletterna har tyghanddukar.

På Tankehörnan anordnas många evenemang med hållbarhetstema. Bland annat på Hope for Globe-evenemangen i mars 2019 presenterades nya forskningsperspektiv på miljö, klimatförändring och hållbar utveckling av de främsta experterna. Dessutom erbjöds det verktyg som hjälper att göra hållbara val.

Utsläppen för flygresorna 2018 har klimatkompenserats genom ett Gold Standard-certifierat projekt i Kenya, i närheten av universitetets forskningsstation i Taita.

Helsingfors universitetet har beslutat att från sina gemensamma medel klimatkompensera de arbetsresor som personalen gjort med flyg 2018. Som klimatkompensation betalar universitetet en summa som motsvarar ungefär en procent av kostnaderna för de flygbiljetter som universitetet köpt. År 2018 flög universitetets anställda 52,3 miljoner kilometer via resebyrån CWT, vilket gav upphov till 4 503 ton koldioxidutsläpp på grund av arbetsresor.

Flygresorna har klimatkompenserats genom projektet Simba Hills Improved Cookstoves i Kenya. Projektet syftar till ett skaffa effektiva köksspisar för kenyanska familjer. Tack vare de nya spisarna halveras vedförbrukningen och det blir mera tid över för andra hushållssysslor, barnskötsel och utbildning.

– En viktig faktor i valet av kompensationsprojekt var att det ligger nära Helsingfors universitets forskningsstation i Taita i Kenya. Således är det enkelt att bekanta sig med projektet och utsläppen för resorna förblir små, säger Tom Böhling, universitetets prorektor med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor.

Projektet Simba Hills Improved Cookstoves är Gold Standard-certifierat. Gold Standard är ett internationellt godkänt certifikat som också godtas av WWF Finland. Gold Standard-certifikatet garanterar att klimatkompensationerna är bestående och genomförs konkret och inte genom till exempel lagstiftning, skatter eller stöd. 

Läs mer