Ansvarsfull ekonomi

En hållbar ekonomi skapar grunden för all verksamhet vid universitetet.
Ekonomisk hållbarhet

En stabil och balanserad ekonomi gör att universitetet kan genomföra sina uppgifter. Vi satsar alltmer på ansvarsfulla investeringar.

Vårt mål är att vara ledande placerare i universitetsvärlden

Helsingfors universitets placeringsverksamhet styrs av principerna för ansvarsfulla placeringar som universitetets styrelse godkände 2018 och 2019. De grundar sig på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som inbegriper miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer i företagens förvaltningssätt i samband med placeringar.

Ett viktigt etappmål på vägen till en koldioxidneutral portfölj är att avstå från investeringar i företag som producerar fossila bränslen. Företag som producerar fossila bränslen och företag som har fossila bränslereserver har tagits bort från alla våra globala aktieindexfonder. I fonderna finns inte heller företag som tillverkar eller erbjuder tobaksprodukter, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning och hasardspel, eller andra företag som agerar i strid med FN:s Global Compact-principer.