Kulturellt hållbar vardag vid universitetet

Helsingfors universitet vill genom sin verksamhet främja genomförandet av kulturell hållbarhet.
Nationalbibliotek

Kulturell hållbarhet är en del av en hållbar utveckling. Den finländska empirearkitekturs pärla hyser det finländska litterära kulturarvet.

Universitetsmuseet

Helsingfors universitetsmuseum är en minnesorganisation som registrerar och presenterar Helsingfors universitets historia och kulturarv samt undervisning och forskning inom olika vetenskapsområden. Museet består av tre olika typer av besöksmål – Helsingfors observatorium, Ritsalen och utställningscentrumet i huvudbyggnaden – samt unika samlingar.