Universitetets årsdag
Universitetets årsdag firas till minnet av undertecknandet av dess fundationsbrev i Nyköping den 26 mars 1640.
Helsingfors universitets födelsedagsvecka

Ni är varmt välkomna att fira Helsingfors universitet som fyller 382 år och följa födelsedagsveckans distansevenemang på universitetets YouTube-kanal och Tankehörnans webbplats från måndag 21.3 till fredag 25.3.2022. 

Årsdagens traditioner

Universitetets årsdag firas till minnet av undertecknandet av dess fundationsbrev i Nyköping den 26 mars 1640. Firandet i nuvarande form började år 1978 då universitetet även ville lägga vikt till flyttet till Helsingfors 150 år tidigare. Tidigare ingick även överlämnandet av statens tjänsteutmärkelsetecken till dagens programm.

Festen hålls i universitetets solennitetssal i regel på exakta datumet. Fredagen före eller måndagen efter används vid behov. Tillställningen, som anordnas till slutet av eftermiddagen, börjar såsom många andra akademiska tillfällen med rektorns hälsningstal. Huvudpunkten av programmet är festtalet. Även musiken har sin roll. Festen slutar med tal av mottagaren av J.V. Snellman –priset (för meriter inom informationssprindning och popularisering av vetenskapen).

Årsdagen fest samt påföljande mottagning är endast för de inbjudna som klär sig i mörk kostym. En betydande del av närvarande representerar universitetes olika intressentgrupper.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi