Professorsinstallation
Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.

Kommande installationsföreläsningar

Nästa gång föreläser nya professorer virtuellt i maj 2021. Följ De nya professorernas vecka på YouTube.

Installationsföreläsningar

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla.

En föreläsning räcker ca 15-20 minuter. Föreläsningarna handlar om professorernas forskningsämnen, exempelvis minnessjukdomar, ekonomiska statistikmetoder och politiskt deltagande.

Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter. Fakulteternas dekaner, som under nästan tvåhundra år var ansvariga för att skriva inbjudningsskriten till installationen, står nu för att presentera installandi till åhörarna.

Efter föreläsningarna fortsätter festligheterna med den gemensamma delen av programmet i solennitetssalen, dit universitetets ledning, fakulteternas dekaner i fakultetsordning samt alla nya professorer, ledsagade av sina respektive dekaner, intågar i procession.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Lisätietoa: unievents@helsinki.fi