Professorsinstallation

Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.
Kommande installationsföreläsningar

De 27 nya professorerna vid Helsingfors universitet håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 13 december i universitetets huvudbyggnad (Alexandersgatan 5) klockan 14. Föreläsningarna är lättförståeliga presentationer av professorernas eget vetenskapsområde och aktuella forskningsfrågor.

Programmet för installationsceremonin som hålls i universitetets solennitetssal efter installationsföreläsningarna innehåller kansler Kaarle Hämeris tal, presentationer av de nya professorerna och musikframträdanden. Därutöver håller professorn i växters biodiversitet Anna-Liisa Laine sin installationsföreläsning under evenemanget.

I programmet nedan hittar du klockslagen för de enskilda föreläsningarna, föreläsningssalarna och föreläsningsämnena. Installationsföreläsningen hålls på det språk på vilket dess ämne har angetts i programmet. Publiken kan följa föreläsningarna och installationsceremonin på plats i salen och via Unitube eller Zoom.

Installationsföreläsningarna och evenemanget i Solennitetssalen är öppna för alla, välkommen!
 

PROGRAM

Runeberg, 2:a våningen
 • kl. 14.15, Virpi Timonen, professor i social- och hälsoforskning och ledning: Social scientific study of ageing and the life course: changing expectations.
 • kl. 14.45, Sakari Saaritsa, professor i social historia: Miten historialliset kriisit vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin?
 • kl. 15.15, Samuel White, professor i politisk historia: What Does History Tell Us About Climate Change and Crisis?
Sal F3005, 3:e våningen
 • kl. 14.15, Johan Strang, professor i nordenstudier: Norden som argument - från Skandinavismen till Nato
 • kl. 14.45, Kristina Malmio, professor i nordisk litteratur, svenskspråkig professur: Hur hjälper litteraturen oss att orientera i världen?
 • kl. 15.15, Anne Mäntynen, professor i facklitteraturforskning: Tiedosta kirja. Tietokirja lajina ja toimintana
Sal F3017, 3:e våningen
 • kl. 14.15, Janne Lundén, professor i riskhantering inom livsmedelssäkerhet: Elintarviketurvallisuusriskien hallinta yhteiskunnassa
 • kl. 14.45, Mikko Voutilainen, professor i experimentell partikelfysik: TBA
 • kl. 15.15, Matti Putkonen, professor i atomlagerdeponering och etsning: Nanomittakaavan materiaaleja käyttää jokainen
 • kl. 15.45, Tareq Hussein, professor i atmosfärsvetenskap: The Quality of the Air That I Breath – can it be better or can I adapt!
Studium, 3:e våningen
 • kl. 14.15, Matti Pirinen, professor i statistik (genomik): Tilastotiede ja genetiikan tutkimus
 • kl. 14.45, Susanne Wiedmer, professor i analytisk kemi: Bioimiterande membraner som modeller för växelverkningsstudier
 • kl. 15.15, Eeva Sippola, professor i iberoamerikanska språk och kulturer: Espanja maailmankielenä
 • kl. 15.45, Saana Svärd, professor i forskning om forna Mellanöstern: New approaches to ancient Near Eastern studies
Lilla festsalen, 4:e våningen
 • kl. 14.15, Fritjof Sahlström, professor i pedagogik: Är alla med? Deltagande, skärmar och rättvisa i klassrumsinteraktion.
 • kl. 14.45, Sami Paavola, professor i digitalt lärande i arbetslivet: Työelämän ja oppimisen käytäntöjen muutos tutkimuksen haasteena
 • kl. 15.15, Minna Ruckenstein, professor i nya teknologier och samhället: Teknologian ihminen ja inhimillistetty teknologia
 • kl. 15.45, Inari Sakki, professor i socialpsykologi: Mielikuvien valta ja valjastaminen - yhteiskunnan ja politiikan sosiaalipsykologiaa
Tekla Hultin, 3:e våningen
 • kl. 14.15, Antti Sakari Rannikko, professor i urologi: Mies ja eturauhanen
 • kl. 14.45, Jaan-Olle Anderssoo, professor i translationell neurovetenskap: Dopamine in brain health and disease
 • kl. 15.15, Pekka Katajisto, professor i åldrandets biologi: TBA
 • kl. 15.45, Susanna Fagerholm, professor i cell- och molekylärbiologi: Integrins in immunity - new roles for old players
Karolina Eskelin, 3:e våningen
 • kl. 14.15, Ville-Petri Friman, professor i mikrobiologi: Kasvien ja ihmisten mikrobit – miten tunnistaa mikroskooppiset ystävät ja viholliset?
 • kl. 14.45, Kristiina Mäkinen, professor i växtpatologi: Terveet kasvit ruokaturvan perustana
 • kl. 15.15, Annamari Laurén, professor i skoglig torvmarkslära: Suometsien hoito on rakettitiedettä
 • kl. 15.45, Pekka Varmanen, professor i livsmedelsteknologi: Hyvät, pahat ja hyödylliset: mikrobit elintarvikkeiden tuotannossa
Installationsceremoni | Kl. 16.30, Solennitetssalen
 • Tal: Kansler Kaarle Hämeri
 • Installationsföreläsning: Anna-Liisa Laine, professor i växters biodiversitet: Biodiversiteetti muuttuvassa maailmassa
 • Presentation av de nya professorerna
 • Musik

Mottagning på andra våningen i huvudbyggnaden efter installationsceremonin. Servering.
Tillgänglig ingång från innergården, via portgången på Universitetsgatan 2.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Klädkoden gäller endast välkomstfesten som börjar klockan 16.30. Man kan delta i installationsföreläsningarna i prydliga vardagskläder.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi