Professorsinstallation
Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.

Kommande installationsföreläsningar

Universitetets 11 nya professorer håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 1 december från och med kl. 14. Du kan komma och lyssna på föreläsningarna i universitetets huvudbyggnad (Unioninkatu 34). Föreläsningarna är lättbegripliga, 20 minuter långa introduktioner till professorernas egna vetenskapsområden och aktuella forskningsfrågor. Välkomstfesten är öppen för alla och börjar kl. 16.30 i solennitetssalen. I programmet för välkomstfesten ingår tal av kansler Kaarle Hämeri, uppträdanden och presentationer av nya professorer. Dessutom håller en av de nya professorerna en välkomstföreläsning.

Nya professorer:
Theo Kurten, Tomi Rantamäki, Peeter Karihtala, Juhana Aunesluoma, Marjut JyrkinenRiikka Möttönen, Lauri Oksanen, Pekka Julius Pankka, Ville Pönkä, Petra Sund-NorrgårdDavid Whipp

Ytterligare information och programmet publiceras senare.

Installationsföreläsningar

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter. Fakulteternas dekaner, som under nästan tvåhundra år var ansvariga för att skriva inbjudningsskriten till installationen, står nu för att presentera installandi till åhörarna.

Efter föreläsningarna fortsätter festligheterna med den gemensamma delen av programmet i solennitetssalen, dit universitetets ledning, fakulteternas dekaner i fakultetsordning samt alla nya professorer, ledsagade av sina respektive dekaner, intågar i procession. I programmet för välkomstfesten ingår tal av kansler Kaarle Hämeri, uppträdanden och presentationer av nya professorer. Dessutom håller en av de nya professorerna en välkomstföreläsning.

De nya professorerna och deras forskning presenteras närmare på adressen www.helsinki.fi/juhlaluennot (på finska och engelska) Evenemanget ingår i programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi