Professorsinstallation

Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.
Kommande installationsföreläsningar

De 25 nya professorerna vid Helsingfors universitet håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 29 maj i universitetets huvudbyggnad med start klockan 14.15. Föreläsningarna är lättförståeliga presentationer av professorernas eget vetenskapsområde och aktuella forskningsfrågor.

Programmet för installationsceremonin som hålls i universitetets solennitetssal efter installationsföreläsningarna innehåller kansler Kaarle Hämeris tal, presentationer av de nya professorerna och musikframträdanden. Därutöver håller professorn i socialt arbete Timo Harrikari sin installationsföreläsning under evenemanget.

I programmet nedan hittar du klockslagen för de enskilda föreläsningarna, föreläsningssalarna och föreläsningsämnena. Installationsföreläsningen hålls på det språk på vilket dess ämne har angetts i programmet. Publiken kan följa föreläsningarna och installationsceremonin på plats i salen och via Unitube.

Installationsföreläsningarna och evenemanget i Solennitetssalen är öppna för alla, välkommen!
 

PROGRAM 29.5.2024

F3005 (Fabiansgatan 33, 3:e våningen)

Kl. 14.15 EDWARD WEBB 
Globala skogar och markanvändning | Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Precarious conservation: bottlenecks, pitfalls and hope to safeguard Earth’s biodiversity

Kl. 14.45 TIMO HYTÖNEN
Molekylär och translationell växtbiologi | Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Kasvien ilmastosopeutumisen mekanismit – luonnonvariaatiosta sovelluksiin

Kl. 15.15 DOROTA GOZDECKA
Juridik | Juridiska fakulteten
Human rights and non-discrimination in the times of democratisation of knowledge

Kl. 15.45 DAN HELENIUS
Straff- och processrätt | Juridiska fakulteten
Straffrättens internationella dimensioner

F3017 (Fabiansgatan 33, 3:e våningen)

Kl. 14.15 MIKA MÄNTYLÄ
Datavetenskap (Programvaruteknik) | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Jättimäiset ohjelmistot ja niiden virheet 

Kl. 14.45 LAURA RUOTSALAINEN
Datavetenskap (spatiotemporal dataanalys inom hållbarhetsvetenskaper) | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Tekoälyllä kestävää liikkumista tulevaisuuden kaupunkeihin

Kl. 15.15 ANTTI HONKELA
Data Science (Maskininlärning och artificiell intelligens) | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Tekoälyn tietosuoja

Kl. 15.45 SIMON PUGLISI
Data science (kunskapsutvinning från big data) | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
TBA

Studium (Fabiansgatan 33, 3:e våningen)

Kl. 14.15 ANU LAHTINEN
Finlands och Nordens historia | Humanistiska fakulteten
Suomen historian rikkaus 

Kl. 14.45 KATRIANNE LEHTIPALO
Atmosfärsvetenskaper och fysik | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Hiukkasen asiaa ilmasta – miten ilmakehän aerosolihiukkaset muodostuvat ja miten niitä voidaan luotettavasti havainnoida

Kl. 15.15 PIA BÄCKLUND
Regional och urban ojämlikhet | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Aluesuunnittelu hallintatapana ja eriarvoisuuden rakentuminen

Kl. 15.45 GREGOR HILLERS
Jordbävningsseismologi | Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Probing the Earth system from core to space with seismic waves

Tekla Hultin (Fabiansgatan 33, 3:e våningen)

Kl. 14.15 LEENA KOLEHMAINEN
Germansk filologi | Humanistiska fakulteten
Saksan kielen rakennusta 2000-luvun Suomessa 

Kl. 14.45 ANNELI LUHTALA
Latin | Humanistiska fakulteten
Keskiajan skolastiikan menetetty maine

Kl. 15.15 MARJA VIERROS
Klassisk filologi | Humanistiska fakulteten
Kielistä, joita ei enää puhuta

Kl. 15.45 PIRJO KRISTIINA VIRTANEN
Urfolksstudier | Humanistiska fakulteten
Vastavuoroinen tietäminen, ajallisuus ja valtasuhteet

Lilla festsalen (Fabiansgatan 33, 4:e våningen)

Kl. 14.15 RIIKKA RÄISÄNEN
Slöjdvetenskap och slöjdpedagogik | Pedagogiska fakulteten
Luonnon väripaletti: luonnonvärien tutkimus käsityössä tieteestä pedagogiikkaan

Kl. 14.45 MINNA VAN GERVEN
Socialpolitik | Statsvetenskapliga fakulteten
Hyvinvointivaltio, takana loistava tulevaisuus?

Kl. 15.15 JOHANNA KANTOLA
Europeisk samhälls- och politikforskning | Statsvetenskapliga fakulteten
Euroopan parlamentti vallan ja politiikan näyttämönä

Kl. 15.45 MICHIRU NAGATSU
Samhällsvetenskapernas och hållbarhetens filosofi | Statsvetenskapliga fakulteten
Practical Philosophy in Practice: Thinking, Feeling and Acting at the End of the World

Karolina Eskelin (Unionsgatan 34, 3:e våningen)

Kl. 14.15 PIPSA SAHARINEN 
Biokemi | Medicinska fakulteten
Verisuonitutkimuksen tuomat lääkeinnovaatiot

Kl. 14.45 SIRKKU PELTONEN
Hudsjukdomar och allergologi | Medicinska fakulteten
Perinnölliset ihotaudit – ei pelkkää pintavikaa

Kl. 15.15 JARI LAHTI
Klinisk psykologi, psykisk hälsa och dess interventioner | Medicinska fakulteten
Terapiagenetiikka: omiikat apuna mielenterveyden ongelmien hoidossa

Kl. 15.45 MARITTA VÄLIMÄKI
Utveckling av hälsovården | Medicinska fakulteten
”Käyttääkö vaiko ei käytä?” Teknologian käyttöönoton kysymyksiä terveydenhuollossa

INSTALLATIONSCEREMONI

Kl. 17.00, Solennitetssalen (Alexandersgatan 5/Unionsgatan 34, 2:a våningen)

TAL
Kaarle Hämeri

INSTALLATIONSFÖRELÄSNING
Timo Harrikari
Social Work | Faculty of Social Sciences
Sosiaalityön toimintaympäristö muuttuu – miten muuttuu sosiaalityö?

PRESENTATION AV DE NYA PROFESSORERNA
MUSIK

Tillgänglig ingång från innergården, via portgången på Universitetsgatan 2. 

Notera att evenemanget streamas och fotograferas. Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi.

Klädseln

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Klädsel för åhörare: Mörk kostym utan doktorshatt.

Klädkoden gäller endast välkomstfesten som börjar klockan 17.00. Man kan delta i installationsföreläsningarna i prydliga vardagskläder.