Professorsinstallation
Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.

Kommande installationsföreläsningar

Universitetets 22 nya professorer håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 7 december från och med kl. 14. Du kan komma och lyssna på föreläsningarna i universitetets huvudbyggnad (Unionsgatan 34) och Porthania (Universitetsgatan 3). Föreläsningarna är populärvetenskapliga, 20 minuter långa introduktioner till professorernas egna vetenskapsområden och aktuella forskningsfrågor. I programmet nedan meddelas tidpunkt, föreläsningssal och ämne för varje föreläsning. Föreläsningen hålls på det språk som föreläsningens ämne angetts på i programmet. 

Efter installationsföreläsningarna ordnas en installationsceremoni i universitetets solennitetssal. På programmet står ett tal av kansler Kaarle Hämeri, presentationer av de nya professorerna och musikframföranden, samt en installationsföreläsning av Leena Järvi, professor i urban meteorologi.

Installationsföreläsningarna och installationsceremonin i Solennitetssalen är öppna för alla, välkommen!

PROGRAM
7.12.2022

Runeberg (Universitetets huvudbyggnad, 2 våningen)

 • kl. 14.15 Tapani Viitala, professor i nya läkemedelsformuleringar: Tulevaisuuden älykkäät lääkkeet
 • kl. 14.45 Ville Pönkä, professor i privaträtt: Liikejuridiikan tutkimus 2020-luvulla
 • kl. 15.15 Samu Niskanen, professor i medeltidshistoria: Uusien teosten julkaisu keskiajalla
 • kl. 15.45 Xenia Zeiler, professor i sydasienforskning: How does digital culture shape and is shaped by various actors, in South Asia and beyond?

Sal U3032 (Universitetets huvudbyggnad, 3 våningen)

 • kl. 14.15 Esa Jämsen, professor i geriatrik: Oikea hoito oikeaan aikaan - Iäkkään potilaan hoidossa onnistumisen edellytykset
 • kl. 14.45 Virve Koljonen, professor i plastikkirurgi: Plastiikkakirurgia muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi
 • kl. 15.15 Marko Kangasniemi, professor i radiologi: Radiologinen kuva-analytiikka tehdään pintaa syvemmältä
 • kl. 15.45 Kristiina Patja, professor i hälsovård: Terveydenhuollon kestävyys

Sal PIII (Porthania, 4 våningen)

 • kl. 14.15 Ivan Mammarella, professor i biohydrometeorologi: On ecosystem-atmosphere exchange and transport of energy and greenhouse gases
 • kl. 14.45 Jan Deska, professor i syntetisk kemi: How can cellular factories help us with the carbon-neutral production of chemicals?
 • kl. 15.15 Michael Boy, professor i atmosfärsvetenskap och tillämpad matematik: Atmospheric aerosols and their impact on climate and health

Suomen Laki (Porthania, 1 våningen)

 • kl. 14.15 Dmitry Moiseev, professor i radarmeteorologi: Observing clouds, rain and snow
 • kl. 14.45 Aleksi Vuorinen, professor i teoretisk elementarpartikelfysik: Maailmankaikkeuden tiheintä ainetta etsimässä: neutronitähdet hiukkasfysiikan laboratoriona
 • kl. 15.15 Mikko Sipilä, professor i experimentell aerosolfysik: Pienhiukkasten perässä maailman laidalla
 • kl. 15.45 Hannu Kurki-Suonio, professor i kosmologi: Maailmankaikkeuden laajeneminen ja pimeä energia

Sal P673 (Porthania, 6 våningen)

 • kl. 14.15 Frédéric Guillaume, professor i ekologisk och evolutionär dynamik: Modeling species' eco-evolutionary responses to environmental changes
 • kl. 14.45 Frauke Ecke, professor i ekologi: The role of biodiversity for transmission and outbreak of zoonotic and vector-borne diseases
 • kl. 15.15 Ari Pekka Mähönen, professor i växtmolekylärbiologi: Miten kasvit tekevät puuta?

Sal P674 (Porthania, 6 våningen)

 • kl. 14.15 Jussi Heinonsalo, professor i skoglig markvetenskap: Plant-microbe-soil interactions in boreal forests
 • kl. 14.45 Kati Katina, professor i spannmålsvetenskap och teknologi: Viljan uudet ulottuvuudet
 • kl. 15.15 Albert Porcar-Castell, professor i fysiologisk skogsekologi: Leaves are not only green: paving the path towards spatially-resolved plant ecophysiology                         

INSTALLATIONSCEREMONI
kl. 16.30 Solennitetssalen (Universitetets huvudbyggnad, 2 våningen)

 • Musik
 • Tal: Kansler Kaarle Hämeri
 • Installationsföreläsning: Leena Järvi, professor i urban-meteorologi: Kaupunkimeteorologia auttaa kaupunkeja vastaamaan ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun haasteisiin
 • Presentation av de nya professorerna

Publiken släpps in i festsalen kl. 16.15. Mottagning på andra våningen i huvudbyggnaden efter installationsceremonin. Servering. Tillgänglig ingång från innergården, via portgången på Universitetsgatan 2.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi

Installationsföreläsningar

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter. Fakulteternas dekaner, som under nästan tvåhundra år var ansvariga för att skriva inbjudningsskriten till installationen, står nu för att presentera installandi till åhörarna.

Efter föreläsningarna fortsätter festligheterna med den gemensamma delen av programmet i solennitetssalen, dit universitetets ledning, fakulteternas dekaner i fakultetsordning samt alla nya professorer, ledsagade av sina respektive dekaner, intågar i procession. I programmet för välkomstfesten ingår tal av kansler Kaarle Hämeri, uppträdanden och presentationer av nya professorer. Dessutom håller en av de nya professorerna en välkomstföreläsning.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi