Professorsinstallation
Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.

Kommande installationsföreläsningar

Universitetets 20 nya professorer håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 31 maj från och med kl. 14. Du kan komma och lyssna på föreläsningarna i universitetets huvudbyggnad (Unionsgatan 34) och Metsätalo (Unionsgatan 40). Föreläsningarna är populärvetenskapliga, 20 minuter långa introduktioner till professorernas egna vetenskapsområden och aktuella forskningsfrågor. Efter installationsföreläsningarna ordnas en installationsceremoni i universitetets solennitetssal. Installationsföreläsningarna och installationsceremonin i Solennitetssalen är öppna för alla. Ytterligare information och programmet publiceras i detta meddelande senare.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi

Installationsföreläsningar

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter. Fakulteternas dekaner, som under nästan tvåhundra år var ansvariga för att skriva inbjudningsskriten till installationen, står nu för att presentera installandi till åhörarna.

Efter föreläsningarna fortsätter festligheterna med den gemensamma delen av programmet i solennitetssalen, dit universitetets ledning, fakulteternas dekaner i fakultetsordning samt alla nya professorer, ledsagade av sina respektive dekaner, intågar i procession. I programmet för välkomstfesten ingår tal av kansler Kaarle Hämeri, uppträdanden och presentationer av nya professorer. Dessutom håller en av de nya professorerna en välkomstföreläsning.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi