Professorsinstallation
Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december.

Kommande installationsföreläsningar

Universitetets 16 nya professorer håller sina installationsföreläsningar onsdagen den 25 maj från och med kl. 14. Du kan komma och lyssna på föreläsningarna i universitetets huvudbyggnad (Unionsgatan 34). Föreläsningarna är populärvetenskapliga, 20 minuter långa introduktioner till professorernas egna vetenskapsområden och aktuella forskningsfrågor. Föreläsningarna hålls i fyra olika salar och publiken kan byta sal under pauserna. Föreläsningen hålls på det språk som föreläsningens ämne angetts på i programmet.

På svenska föreläser professor i juridik Petra Sund-Norrgård med rubriken ”En resa från lojalitet och samarbete mot etik och dygder” och Malin Sund, professor i kirurgi, under rubriken "Cancerkirurgi idag - bota och beforska".

Installationsceremonin är öppen för alla och äger rum i Helsingfors universitetets solennitetssal klockan 16.30. Tomi Rantamäki, professor i farmakologi, håller sin installationsföreläsning under installationsceremonin. Han forskar om verkningsmekanismerna i snabbverkande depressionsbehandlingar. I programmet ingår också ett tal av kansler Kaarle Hämeri, musik, samt en presentation av de nya professorerna.

Välkommen!

PROGRAM 25.5.2022

Runeberg-salen (Huvudbyggnaden, 2 vån.)

 • kl. 14.15 Peeter Karihtala, professor i onkologi: Voiko syövän synnyn estää?
 • kl. 14.45 Tomi Mikkola, professor i obstetrik och gynekologi: Nainen parhaassa iässä – vaihdevuosien hormonihoidon edut ja haitat
 • kl. 15.15 Minna Laakso, professor i logopedi: Logopedinen näkökulma vuorovaikutuksen ja interventioiden tutkimukseen
 • kl. 15.45 Malin Sund, professor i kirurgi (med svenska som undervisningsspråk): Cancerkirurgi idag - bota och beforska

Sal U3032 (Huvudbyggnaden, 3 vån.)

 • kl. 14.15 Marjut Jyrkinen, professor i genusvetenskap (särskilt forskning om jämställdhet i arbetslivet): Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen luovat pohjan kestävälle työelämälle
 • kl. 14.45 Riikka Möttönen, professor i naturliga och artificiella kognitiva system: Stimulating cognition and speech in the brain
 • kl. 15.15 Petra Sund-Norrgård, professor i juridik: En resa från lojalitet och samarbete mot etik och dygder
 • kl. 15.45 Ville Pönkä, professor i privaträtt: Liikejuridiikan tutkimus 2020-luvulla / Förhindrad att delta

Sal U4072 (Huvudbyggnaden, 4 vån.)

 • kl. 14.15 Theo Kurten, professor i atmosfärkemi: Tahmeiden höyryjen muodostuminen ilmakehässä
 • kl. 14.45 Pekka Julius Pankka, professor i matematik: Muoto ja vääntö geometrisessa funktioteoriassa
 • kl. 15.15 Lauri Oksanen, professor i tillämpad matematik, inversproblem: Kuvantamisen matematiikkaa
 • kl. 15.45 David Whipp, professor I geodynamiska modeller: How can understanding mountain evolution contribute to a more sustainable society?

Sal U4075 (Huvudbyggnaden, 4 vån.)

 • kl. 14.15 Juhana Aunesluoma, professor i politisk historia: Oman ajan historian poliittisuus
 • kl. 14.45 Xavier Irz, professor i lantbruksekonomi: Economics for the Great Food Transformation
 • kl. 15.15 Mari Niva, professor i konsumtionsvetenskap: Kestävä kulutus on yhteinen asia

INSTALLATIONSCEREMONI
kl. 16.30 (Solennitetssalen, 2 vån.)

 • Musik: Trio Tae
 • Tal: Kansler Kaarle Hämeri
 • Installationsföreläsning: Tomi Rantamäki, professor i molekylär farmakologi: Saadaanko nukutusaineista ja unesta apua masennukseen?
 • Presentation av de nya professorerna
 • Musik: Trio Tae

Mottagning på andra våningen i huvudbyggnaden efter installationsceremonin. Servering.
Tillgänglig ingång från innergården, via portgången på Universitetsgatan 2.

De nya professorerna och deras forskning presenteras närmare på: helsinki.fi/juhlaluennot. De nya professorerna presenteras i korthet också på vår YouTube-kanal. Videorna har undertexter på det talade språket samt på engelska eller finska.

Installationsföreläsningar

I vanliga fall firas nya professorer med installationsföreläsningar. Installationsföreläsningarna ordnas under en och samma dag och de är lättförståeliga presentationer av professorernas vetenskapsområden och forskningsämnen, och de är öppna för alla. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter. Fakulteternas dekaner, som under nästan tvåhundra år var ansvariga för att skriva inbjudningsskriten till installationen, står nu för att presentera installandi till åhörarna.

Efter föreläsningarna fortsätter festligheterna med den gemensamma delen av programmet i solennitetssalen, dit universitetets ledning, fakulteternas dekaner i fakultetsordning samt alla nya professorer, ledsagade av sina respektive dekaner, intågar i procession. I programmet för välkomstfesten ingår tal av kansler Kaarle Hämeri, uppträdanden och presentationer av nya professorer. Dessutom håller en av de nya professorerna en välkomstföreläsning.

Klädselen

Gällande klädsel för installandi är frack (vit fluga, svart väst) för herrar och svart dräkt för damer. Präster kan bära prästdräkt. De som har disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från respektive universitet. Doktorhatten, om sådan finns, tas också med. Deltagarna i processionen önskas klä sig i mörk kostym. Andra gäster ombedes ta hänsyn till tillställningens karaktär.

Mer information: helsinkiunievents@helsinki.fi