Grattis och hjärtligt välkomna till vår gemenskap, våra nya studenter

Helsingfors universitets starka dragningskraft fortsätter med nästan 29 000 sökande i vårens gemensamma ansökan. Av dessa blev var sjunde antagen. De populäraste ansökningsmålen var juridik och psykologi.

I vårens gemensamma ansökan antogs 4 280 nya studenter till Helsingfors universitet. Ansökan gällde både kandidatprogrammen och de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen. Kandidatprogrammen hade totalt ca 27 000 sökande, varav 14 procent fick studieplats. Antalet sökande till magisterprogrammen uppgick i sin tur till knappa 1 800, varav 23 procent antogs. Det totala antalet sökande var 28 594.

– Jag önskar er hjärtligt välkomna till Helsingfors universitet. Vi kan utlova mycket arbete, men lyckligtvis finns det plats för annat också i studielivet: att umgås på campus, få nya vänner och också släppa loss ibland, säger rektor Sari Lindblom.

I enlighet med sin strategi vill Helsingfors universitet vara det bästa stället att studera. Vi arbetar varje dag för att universitetet ska vara pluralistiskt och jämlikt och för att alla vid universitetet ska må bra. Studenternas välbefinnande och studieframgång stöds på många sätt och stödformerna utvecklas kontinuerligt. Under början av året har till exempel studiehandledare anställts vid universitetet och studiepsykologernas resurser har utökats. 

– Min önskan är att alla studenter som utexamineras från vårt universitet utöver goda studieminnen får ett starkt kunnande inom det vetenskapsområde de valt och ett intresse för livslångt lärande, tillägger rektor Lindblom.

Juridik och psykologi de populäraste ansökningsmålen

De populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet var juridik och psykologi när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Antalet sökande var högst till utbildningsprogrammet i medicin.

Antalet antagna nya studenter via öppna universitetsleden, dvs. på basis av öppna universitetsstudier, var 157. Via antagningen av överflyttande studerande antogs 77 studenter. Antagningen av överflyttande studerande är avsedd för studenter som vill byta högskola eller utbildning. Då överförs studierätten från den ena högskolan till den andra eller från den ena utbildningen till den andra.Antagningen till Helsingfors universitets 36 internationella magisterprogram inföll redan i början av året och resultaten publicerades i april. Till de internationella magisterprogrammen antogs 1 187 studenter, medan de sökande var totalt 5 649 till antalet och hade hela 142 olika nationaliteter.

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. De sökande ska ta emot sin studieplats senast 15.7.2022 före kl. 15.00.  Antagningen från reservplatser fortsätter till 2.8.2022.

Mer detaljerad antagningsstatistik över studentantagningen publiceras i början av vecka 28.Viktig Information till nya studenter

Läs mer om studierna och studielivet  

Studietjänsten, sidan för nya studenter

Öppna universitetets studieutbud 

 

Lisätietoja
Studentantagningen 2022

Sökande i den gemensamma ansökan

28 594

  • antagna studenter 4 280
  • antagningsprocent 15,0 Sökande till kandidatprogrammen

26 882

  • antagna studenter 3 732
  • antagningsprocent 13,9

Sökande till magisterprogrammen

1 762

  • antagna 404
  • antagningsprocent 22,9

Sökande till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik 351

  • antagna studenter 144
  • antagningsprocent 41,0

Antagna via öppna universitetsleden 157

Antagna via antagningen av överflyttande studerande 77