Helsingfors universitet lockade nästan 29000 sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna – tack för förtroendet!

Populärast var utbildningsprogrammet i medicin. Utbildningsprogrammet för provisorsexamen var populärast av magisterprogrammen. Procentuellt sett ökade utbildningen i geovetenskaper mest i popularitet.

I den gemensamma ansökan till högskolorna sökte 28 601 personer till Helsingfors universitet. Av dem sökte 26 867 till kandidatprogrammen och 1 764 till magisterprogrammen. Ansökningstiden gick ut 30.3.2022.

– Vi är verkligen glada och tacksamma över att Helsingfors universitet intresserar så många sökande. Våra studenter blir en del av vår starka akademiska gemenskap, där vi stöttar deras utveckling till ansvarsfulla och brett tänkande experter, säger utvecklingsdirektören Susanna Niinistö-Sivuranta vid Undervisnings- och studentservicen.

Det populäraste ansökningsmålet var utbildningsprogrammet i medicin som lockade 3 538 sökande. Antalet sökande till kandidatprogrammen ökade mest inom utbildningen i geovetenskaper, som lockade 279 personer. Ökningen från året innan var 35 procent. Kandidatprogrammet i kemi lockade också fler sökande än året innan. Liksom under tidigare år var utbildningsprogrammet för rättsnotarie ett populärt ansökningsmål, i år sökte 3 450 personer till programmet. Det internationella programmet Bachelor of Science höll en jämn nivå med 241 sökande.

– I år var det särskilt historia, italienska språket, nordiska språk, geovetenskaper, kemi och utbildningen för lärare i huslig ekonomi som intresserade de sökande mer än ifjol, berättar Anna-Liisa Kuusela som är chef vid Ansökningsservicen.

Jämn popularitet för magisterprogrammen

Helsingfors universitets magisterprogram lockade nästan 1 800 sökande. Till de populäraste ansökningsmålen hörde utbildningsprogrammet för provisorsexamen (293 sökande) och magisterprogrammet i rättsvetenskap (123 sökande). Magisterprogrammet i pedagogik (småbarnspedagogik) intresserade också många: 171 sökande.

Via öppna universitetsleden, som inte hör till den gemensamma ansökan, ansökte 313 personer om en studieplats. Populärast var kandidatprogrammet i datavetenskap som hade 70 sökande. Också utbildningsprogrammet för rättsnotarie var populärt: 65 sökande.

Flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, som startade hösten 2021, intresserade också många. Antalet sökande var 351. Utbildningen syftar till att ge personer som arbetar inom småbarnspedagogiken behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik.

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsmål har publicerats på universitetets webbplats. En mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna sammanställs nästa vecka och publiceras på samma webbsida.

Mer information: