Flaggning på halv stång för Jari Niemelä 5.8.

Universitetets tidigare rektor Jari Niemelä somnade in i juli. Universitetet flaggade på halv stång på Niemeläs begravningsdag för att hedra minnet av sin omtyckte och högt uppskattade rektor.

Jari Niemelä var professor i stadsekologi samt rektor för Helsingfors universitet från 2018 fram till sin pensionering våren 2022. Han avled den 5 juli 2022 i 64 års ålder efter en långvarig sjukdom. 

Hållbar utveckling, biologisk mångfald och klimatförändringen var centrala teman för Niemelä, som forskare, rektor och människa. Niemelä var doktor i naturvetenskaper och inledde sin karriär som insektforskare, med särskild förkärlek för jordlöpare. Det var det inte ovanligt att han inledde olika tillfällen med en anekdot om jordlöpare innan han gick över till själva ämnet.

Niemelä utsågs till professor i stadsekologi år 2000. Före sin period som rektor var Niemelä chef för Institutet för hållbarhetsforskning HELSUS 2018 och dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten 2004–2017. Som dekanus ledde han nätverket för miljöforskning HENVI och även nätverket för stadsforskning.

Niemelä arbetade starkt för gemenskap och välbefinnande vid universitetet och medverkade aktivt också på samhällelig nivå. Hans tillvägagångssätt och person gjorde att han vann universitetssamfundets förtroende, och han ledde universitetet med respekt för dess värderingar sanning, bildning, frihet och gemenskap. Niemelä förlitade sig på vetenskap och forskningsbaserad kunskap i all sin verksamhet, även vid behandlingen av sin sjukdom.

Både Niemeläs arbetskamrater och doktorander beskriver honom som en pålitlig, lugn och inspirerande ledare och handledare, som uppmuntrade till nya perspektiv och som alltid var öppen för nya idéer. Han var en stabil chef, som man kunde vända sig till under alla omständigheter. Sina många skyldigheter till trots hade han alltid tid för vetenskapliga diskussioner och för att kommentera manuskript, arbetslivsfrågor och livssituationer överlag.

Niemelä var en diplomatisk förhandlare, som hade förmågan att smidigt diskutera varierande frågor med vem som helst samt att lyssna till och uppmärksamma den andra parten. Professorn, som ägnat sig liv åt universitetet och vetenskapen, hade också alltid glimten i ögat. Hans gyllene råd till disputander som förberedde sig inför sin disputation lydde som följande: ta först en liten hutt konjak och om opponenten frågar dig något så medge inget!

Niemelä hade också ett mångsidigt samhälleligt engagemang utanför universitetet. Han var bland annat ordförande för WWF Finland och styrelsemedlem i Maj och Tor Nesslings stiftelse, som stöder miljöskyddsfrämjande forskning och tillämpning av forskningsbaserad miljökunskap i samhället. Han var även medlem i styrelsen för Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Sin lediga tid tillbringade han tillsammans med sin familj och ute i naturen. 

Niemeläs tankar om vetenskap och forskning framgår av hans inledande ord på kursen för vetenskapligt skrivande: “We should have a dream, we should publish good papers. Dream is not a proper dream until it is published”.

Sari Lindblom, rektor, Helsingfors universitet

Tarja Halonen, president, ordförande för Helsingfors universitets styrelse 2018–2021

Susanna Lehvävirta, forskningsdirektör, Institutet för hållbarhetsforskning HELSUS

 

Jordfästningen ägde rum inom familjen den 5 augusti. De anhöriga ser gärna att Jari Niemeläs minne hedras genom en gåva till Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet eller genom stöd till WWF Finlands verksamhet.

Hållbarhetsfondens donation kan göras på webben eller genom en kontoöverföring till Helsingfors universitets fonder: Nordea, IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH. Meddelande: Hållbarhetsfonden, till minne av Jari Niemelä, donatorns namn och kontaktuppgifter.