Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä avgår som rektor den 1 februari 2022

Till utgången av rektorsperioden 31.7.2023 arbetar Niemelä med sakkunniguppdrag för ledningen.

Helsingfors universitets rektor, professorn i stadsekologi Jari Niemelä avgår från sin post som rektor av hälsoskäl med början den 1 februari 2022. Niemelä är för närvarande sjukskriven. Han blir forskningsledig och arbetar med sakkunniguppdrag för ledningen fram till utgången av rektorsperioden 31.7.2023.

– Under Jari Niemeläs tid har det vid Helsingfors universitet tagits betydande initiativ inom hållbarhet och ansvar. Riktlinjerna för det arbetet har stakats ut i universitetets tioåriga strategi och i visionen ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” som kom till under Jaris ledning och med bidrag från hela universitetssamfundet. Jari har också gjort en viktig insats för att stärka samhörigheten och den gemensamma värdegrunden vid universitetet, och han har varit en aktiv och inflytelserik förkämpe för hållbarhet och naturens mångfald, säger Niklas Bruun, ordförande för Helsingfors universitets styrelse.

– Jag vill på hela styrelsens vägnar uttrycka mitt varmaste tack till Jari för ett väl utfört rektorsarbete och önska honom lugn och ro att återhämta sig.

Sari Lindblom som skött rektorsuppdraget under Jari Niemeläs sjukledigheter har utsetts att sköta rektorsuppdraget tills vidare. Prorektorerna Tom Böhling, Paula Eerola och Hanna Snellman har likaså utsetts att sköta prorektorernas uppgifter i enlighet med rektorernas nuvarande arbetsfördelning.