Helsingfors universitets tidigare rektor Jari Niemelä har avlidit

Universitetets tidigare rektor, professor Jari Niemelä avled den 5 juli 2022 efter en lång tids sjukdom, 64 år gammal.

Professor i stadsekologi Jari Niemelä var rektor vid Helsingfors universitet under åren 2018–2022 och gick i pension i våras.

Rektor Jari Niemelä var en samlande kraft som genom sitt arbete främjade gemenskap och välmående vid universitetet samtidigt som han var en engagerad samhällspåverkare. Under hans ledning förnyade universitetet sina värderingar och sin strategi, och visionen för 2030 Med vetenskapens kraft – för världens bästa skapades.

I universitetets strategi kan man skönja de frågor som låg Jari Niemeläs hjärta nära: ansvarsfullhet, hållbar utveckling, naturens mångfald och klimatförändringen. Hans arbete och avtryck kommer på detta sätt att leva vidare vid universitetet långt in i framtiden.

Under sin rektorsperiod var Jari Niemelä stundvis sjukledig. Han berättade öppet om sin situation och var som optimist hoppfull inför ett tillfrisknande. En forskares nyfikenhet och sann arbets- och livsglädje följde honom in i det sista. Bland annat deltog han i arbetet med fackboken Kestävyyden avaimet (”Nycklar till hållbarhet”), som utkommer i oktober.

Hela universitetsgemenskapen berörs starkt av Jari Niemeläs bortgång, ty han var en omtyckt och högt uppskattad kollega, lärare, forskare och rektor.

För att hedra hans minne och uttrycka deltagande i de anhörigas sorg flaggar universitetet på halv stång i dag vid campus Vik och Centrumcampus .

En minnesruna över Jari Niemelä publiceras framöver.

 

Axplock från Jari Niemeläs karriär:
 • Helsingfors universitets rektor 2018–2022
 • Chef för Institutet för hållbarhetsforskning HELSUS, 2018
 • Dekanus vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, 2004–2017
 • Professor i stadsekologi, 2000–2022
 • Forskardoktor, University of Alberta, Edmonton, 1989–1992
 • 20 handledda doktorsavhandlingar
 • Ordförande för WWF:s styrelse, 2004–2022
 • Medlem i styrelsen för Maj och Tor Nesslings stiftelse 2006–2022
 • Medlem i styrelsen för Kulturcentrum för Sverige och Finland Hanaholmen, 2013–2022
 • Medlem i styrelsen för Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, 2015
 • Statens pris för informationsspridning för boken Ihminen ja ympäristö, 2012
 • Helsingfors universitets J.V. Snellmans pris för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information, 2012