3700 nya studerande till Helsingfors universitet

Färre än var sjätte sökande beviljades studieplats vid Uni. Intresset för de populäraste utbildningsprogrammen oförändrat.

Cirka 24 200 personer sökte till Helsingfors universitet i år. Det är en minskning med nio procent jämfört med i fjol. Cirka 15 procent av de sökande fick studieplats.

Antalet sökande minskade med ett tjugotal procent vid bio- och miljövetenskapliga, humanistiska, beteendevetenskapliga och statsvetenskapliga fakulteten. Vid agrikultur-forstvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna var minskningen ännu större.

Mellan de olika studieprogrammen inom fakulteterna finns ändå skillnader.

Intresset för farmaceutiska studier ökade mest i jämförelse med tidigare år.

– Den farmaceutiska utbildningen leder till ett konkret yrke och är en bransch som sysselsätter bra. Den farmaceutiska och medicinska fakulteten höll dessutom inträdesprov på skilda dagar i år. Vi har utvecklat ett urvalsprovssamarbete med Östra Finlands universitet och Åbo Akademi så att studenterna kunde söka till alla tre universitet med samma urvalsprov, berättar Helena Huhtala, chef för studieärenden vid farmaceutiska fakulteten.

I proportion till antalet tillgängliga studieplatser är det svårast att komma in till psykologi, socialpsykologi, socialt arbete och allmän statslära. Dessa studieprogram har 31–35 sökande per studieplats. Kommunikationslära, Asienstudier och logopedi var också många sökandes förstahandsval i år.

Bland svenskspråkiga sökande är de populäraste utbildningsprogrammen medicin, juridik, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning och socialt arbete. De tre sistnämnda är utbildningsprogram vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Nybörjarkvot i bruk om ett år

I år ordnades antagningen för första gången som en gemensam ansökan för yrkeshögskolor och universitet. I det nya antagningssystemet erbjuds den sökande endast en studieplats och man kunde söka till högst sex utbildningar, något som eventuellt minskade antalet sökande.

Kvoten för förstagångssökande som tas i bruk nästa år drog också ner på årets sökaktivitet. Från och med år 2016 måste högskolorna reservera en tillräcklig mängd platser för dem som ansöker om studieplats för första gången.

Helsingfors universitets fakulteter slår fast sina kvoter under hösten 2015.

– Det finns ingen orsak att vara rädd för kvoterna. Även de som byter studieinriktning kommer att ha möjlighet att söka och antas till ett nytt utbildningsprogram, säger Helsingfors universitets prorektor Keijo Hämäläinen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det nya antagningssystemet ser ut att ha uppmuntrat de sökande att noggrannare överväga sitt val av studieplats. Några fakulteter är till och med nöjda med att antalet sökande minskade – de som antas är sannolikt mer motiverade att inleda och fullfölja sina studier.

Studieplatsen ska tas emot senast 17.7.2015 klockan 15.00.

Antalet sökande till Helsingfors universitet 2015 (pdf)
Helsingfors universitets webbsidor för nya studerande