Presentation

Samverkan med samhället

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Farmaceutiska fakulteten

Farmaci är en mångvetenskaplig disciplin som med inriktning på läkemedelsförsörjning och ur olika synvinklar, närmast med hjälp av tillämpade naturvetenskaper, hälsovetenskaper och delvis också samhällsvetenskaper, studerar läkemedel och mediciner, samt utveckling, tillverkning och användning och effekter av läkemedel.

Farmaceutiska fakultetens uppgift är att främja farmaceutisk forskning och meddela högsta undervisning i farmaci i Finland. Fakulteten erbjuder utbildning som leder till farmaceutexamen och provisorsexamen samt påbyggnadsutbildning. Fakulteten ordnar också yrkesinriktad specialiseringsutbildning i industriell farmaci för farmaceuter och provisorer och deltar aktivt i fortbildningen i farmaciområdet. Fakulteten ansvarar också nationellt för utbildningen av svenskspråkiga provisorer.

 

Urvalsprovets salindelning finns på finska websidan