Välkommen nya studerande! Helsingfors universitet erbjuder dig en utbildning av hög kvalitet och intressanta studiemiljöer.