Kontaktuppgifter

PB 65 (Viksbågen 2a)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)


Grundexamensstudier:
viikki-student (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
bio-phd (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
studentexchange (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten – levande vetenskap!

Biocentret

I Helsingfors universitet är det bio- och miljövetenskapliga fakulteten som svarar för forskningen inom biovetenskap. Fakulteten svarar också för en del av forskningen inom miljövetenskap och utbildar experter för behoven inom universitet, forskningsinstitut, statsförvaltning, skolor och andra läroanstalter samt inom företagsvärlden.

Fakulteten jämte närstående enheter i Viks biocenter bildar den mest framträdande och, mätt i volym, den största helheten som bedriver biovetenskaplig forskning och undervisning i Finland.