Nästan 7000 ansökningar till Helsingfors universitets internationella kandidat- och magisterprogram

De populäraste programmen var Master’s Programme in Data Science och Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability.

Helsingfors universitet har 36 magisterprogram med engelska som undervisningsspråk. I många av dessa program kan man  också bedriva studier helt eller delvis på finska eller svenska. I denna ansökningsomgång fick universitetet in sammanlagt 6 627 ansökningar till de internationella magisterprogrammen. Ansökningstiden gick ut den 12 januari 2022. Det finns 840 nybörjarplatser på programmen som startar hösten 2022.

Det populäraste programmet var Master’s Programme in Data Science som fick 533 ansökningar. På andra plats kom Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability med 478 ansökningar, och tredje flest ansökningar (452) fick Master’s Programme in Computer Science.

Helsingfors universitets enda engelskspråkiga kandidatprogram Bachelor’s Programme in Science fick 277 ansökningar, vilket är betydligt fler än året innan (156 st. år 2021). Ansökningstiden för kandidatprogrammet gick ut den 5 januari. Antagningen till programmet kompletteras senare, eftersom en del söker till programmet samtidigt som den gemensamma ansökan till högskolorna pågår. 

– Tack till er alla som har sökt till Helsingfors universitet! Vår undervisning är starkt förankrad i forskning och det fungerar som en garanti för undervisningens höga kvalitet. Vi utvecklar också kontinuerligt vår undervisning, säger Hanna Snellman, prorektor med ansvar för undervisningen.

Antagningen till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram sker i den gemensamma ansökan till högskolorna 16–30.3.2022. 

Nytt magisterprogram i farmaci lindrar kompetensbristen inom branschen

Hösten 2022 lanserar Helsingfors universitet ett nytt utbildningsprogram, Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety. Programmet fick 191 ansökningar.

– Såväl läkemedelsindustrin som den offentliga sektorn är i behov av fler experter inom läkemedelsbranschen. Vårt mål är att en examen från programmet ska ge studenterna en gedigen kompetens inom läkemedelsforskning, utveckling av nya läkemedel och i frågor som gäller säker och effektiv läkemedelsanvändning. Det är fint att programmet väckte intresse hos så många redan det första året, säger utbildningsprogrammets ledare Leena Hanski.

Ansökningar från mer än 140 länder

Ansökningarna till de internationella magisterprogrammen kom från 142 länder (2021: 150 länder). Flest ansökningar efter Finland kom från Pakistan (519), Kina (438) och Nigeria (375). Andelen norska sökande ökade procentuellt sett mest. Andelen ansökningar från Finland var 23 procent (2021: 20 %).

Andelen sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift för att de kommer från länder utanför EU och EES var 68 procent (2021: 68 %). 85 procent av sökandena med skyldighet att betala läsårsavgift ansökte om stipendium.

– Stipendieprogrammet har förnyats sedan förra året. Vår förhoppning är att det ska underlätta för allt fler betalningsskyldiga studenter att komma till Helsingfors universitet, säger chefen för studentantagningen Riitta Heinsalo på universitetets undervisnings- och studentservice.

Antagnings- och stipendiebesluten publiceras senast i mitten av april, varefter de sökande meddelar huruvida de tar emot den erbjudna studieplatsen eller inte. Studierna börjar hösten 2022.

Antagningsstatistiken

Läs mer om Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är ett av världens främsta universitet och ett mångvetenskapligt, unikt centrum för vetenskap, utbildning och tänkande. 

Läs mer om Helsingfors universitet (länk: https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/det-har-ar-helsingfors-universitet)

Läs mer om att studera vid Helsingfors universitet (länk: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning)

Ytterligare information:

Chefen för studentantagningen Riitta Heinsalo, riitta.heinsalo@helsinki.fi, tfn 050 448 9959