10 662 sökande till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

De mest populära programmen var magisterprogrammet i datavetenskap och magisterprogrammet i data science.

Helsingfors universitets antagning till internationella magisterprogram 2024 lockade 12 665 ansökningar från 10 662 sökande. Populärast bland de 36 magisterprogrammen var magisterprogrammet i datavetenskap med 1 402 ansökningar. Magisterprogrammet i data science kom tätt efter med 1 251 ansökningar och magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet  lockade 731 ansökningar.  

Utöver magisterprogrammen avslutade också antagningen till kandidatprogram i naturvetenskaper (Bachelor’s Programme in Science) som fick 677 ansökningar. Skillnaden mot året innan (421) är anmärkningsvärd.

Prorektor Kai Nordlund, som ansvarar för undervisningen, gläder sig över de internationella programmens popularitet.

– Vi fick en ökning på 50 procent jämfört med förra året, vilket redan var alla tiders rekord. Detta visar att vårt koncept att erbjuda internationella magisterprogram med fokus på våra starkaste forskningsområden är attraktivt för begåvade studenter över hela världen, säger Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisning.

Besluten om vilka sökande som antas och vilka antagna som beviljas stipendium publiceras senast i mitten av april. Därefter meddelar studenterna huruvida de tar emot studieplatsen. Studierna börjar hösten 2024. Antagningen till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram sker i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 13–27.3.2024.

Ansökningar från 148 länder

Helsingfors universitets 36 internationella magisterprogram lockade ansökningar från 148 länder (2023: 148 länder). Flest ansökningar kom från Pakistan, Nigeria, Bangladesh och Finland.

Andelen sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift för att de kommer från länder utanför EU och EES var 85 procent (2023: 79 %). Av sökandena med skyldighet att betala läsårsavgift ansökte 92 procent om stipendium. Universitetet kan bevilja ett begränsat antal stipendier till antagna sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendierna täcker läsårsavgiften delvis eller helt.