Datavetenskap | Magisterprogram

Hur kommer algoritmer att påverka vårt samhälle?

Inom magisterprogrammet i datavetenskap utvecklas du till expert på det delområde du väljer. Fokusområdena för den vetenskapliga forskningen inom datavetenskap vid Helsingfors universitet, algoritmer, datanätverk eller mjukvara, står till ditt förfogande. Du kan få permanent yrkeskfärdighet för specialist-, planerings- och förmansuppgifter inom företagslivet eller som forskare och doktorand, eftersom magisterprogrammet i datavetenskap ger goda färdigheter för både självständigt arbete och samarbete mellan flera yrkesgrupper. Magisterprogrammet i datavetenskap har tre studieinriktningar: algoritmer, datanätverk och mjukvara.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.